I USA kallas det Immunity-debatten och förs till största del mellan USA:s president och vicepresident på ena sidan och EFF, Electronic Frontier Foundation på andra sidan. Förra veckan talade vicepresidenten Dick Cheney för en konservativ tankesmedja, Heritage Foundation. Cheney argumenterade för utökad elektronisk avlyssning och att ge retroaktiv juridisk immunitet för telefonbolag och Internetleverantörer som hjälpt myndigheter med avlyssning som kan ha skett i strid mot USA:s lagar.

Cheneys utspel ses som en provballong inför att, Protect America Act, en tillfällig lag om övervakning slutar gälla denna vecka. I sitt tal argumenterade Cheney för att permanenta olika underrättelsetjänsters rätt att avlyssna utan domstolsbeslut i de fall det finns skäl att anta att kommunikationen sker med utlandet.

- Det är lättare att se över lagar som finns i lagboken än tillfälliga undantag, det har vi fungerande institutioner för. Kampen mot terror är ett långsiktigt åtagande som kräver långsiktiga förändringar i våra institutioner. Hotet mot landet har inte förändrats de senaste sex månaderna och kommer inte att försvinna under den närmaste tiden. Då ska vi heller inte stifta lagar som låtsas att det är så, sade Dick Cheney.

Kritiker som EFF menar att myndigheternas övervakning kan vara ett brott mot sektion 222 i USA:s Communications Act som förbjuder telebolag att lämna ut uppgifter. Men den övervakande myndigheten i USA, FCC, vill inte utreda saken och telebolagen som EFF lämnat in stämningar mot vill inte berätta vilka uppgifter de lämnat ut och till vem. EFF har även begärt ut uppgifter om kontakter mellan telebolag och USA:s regering med hänvisning till Freedom of Information Act, men fått avslag av justitiedepartementet.

Källa: Electronic Engineering Times

Källa: Ars Technica