Dokumentet från företaget Digitask talar om att utveckla programvara för att avlyssna Skype VoIP och SSL-trafik. Både det och dokument från det bayerska justitieministeriet har publicerats på webbsajten wikileaks.

I fjol blev det känt att den tyska polisen söker efter hackare som kan skriva trojaner som ska användas för att avlyssna misstänkta personer. Eftersom kommunikation per definition kräver minst två parter kommer även alla som de misstänkta kommunicerar med också att bli avlyssnade. alla de delar dator med och alla som de kommunicerar med. Den som lånar en dator av eller till en person som misstänks kan också få en statligt sanktionerad trojan i maskinen. Ifjol godkände också en tysk domstol dold övervakning av datorer som ett legitimt redskap för polisen.

En talesman för den tyska polisen har uttryckt frustrering över att inte kunna avlyssna Skypes VoIP-trafik. Skype krypterar trafiken med den väl ansedda algoritmen AES, sköter nyckelutbytet med RSA. Dessutom har Skype anlitat utomstående säkerhetsexperter för att granska dess säkerhet. Men eftersom Skype till skillnad från Zfone inte öppet redovisar sin källkod misstänker de mer paranoida att Skype dels sitter på nycklar för att avkoda trafiken. Dels har andra säkerhetsluckor som inte är kända.

En viktig sak att komma ihåg är dock att även om Skype utlovar att innehållet i samtalet är hemligt så har det aldrig lovat att dess teknik ska hemlighålla vem som ringer till vem. Genom att spåra Skypesamtal hittades en företagsledare 2006 efter att han flytt till Sri Lanka.

Källa: Wikileaks

Källa: The Register