I sin blogg riktar IT-säkerhetsstudenten Kristoffer Forsgren skarp kritik mot Loopias hantering av lösenord. I kommentarerna och andra diskussioner på nätet har flera stämt in i kritiken. Loopia anses brista bland annat vad gäller längden på lösenord, att specialtecken inte tillåts och att lösenorden tycks lagas i klartext.

Loopias kontorschef Jimmie Eriksson vill inte berätta om vilka säkerhetslösningar som man använder sig av, men säger att man arbetar på att förbättra säkerheten.

- Efter att Mamut övertog Loopia har ett omfattande uppgraderingsarbete startats, inklusive förbättring av både säkerhetsnivåer och användarvänlighet, som ska implementeras under 2008. I samband med det ingår också en ny lösning för lösenordshantering. Det största hotet idag är dock inte säkerhetsmekanismen, utan användningen av enkla, osäkra lösenord, skriver Jimmie Eriksson i en kommentar.

Dessutom ska Loopia i samband med att det nya systemet införs genomföra en kampanj bland kunderna, där man informerar om hur man använder säkra lösenord.

Jimmie vill inte direkt kommentera uppgiften att lösenorden skulle lagras i klartext, men säger att krypteringen är en av de bitar som kommer att förbättras.

- Per idag har Loopia olika säkerhetslösningar för de olika tjänsterna. Under första kvartalet kommer alla uppgraderas till ett ännu säkare login-system, bland annat med bättre krypteringsalgoritmer.