- Den fortsatta utvecklingen av den öppna databasen PostgreSQL ger kunder möjligheten att implementera en icke-proprietär databas, vilket låter dom spara pengar, öka prestandan och öka produktiviteten. PostgreSQL 8.3 är en imponerande release och vi uppmanar kunder över hela världen att utforska den, det säger Rich Green, mjukvaruchef på Sun Microsystem.

Version 8.3 har trimmats för att alltid ge en stabil och tillförlitlig prestanda oavsett last på servern. Några av de tekniker som använts för att snabba upp PostreSQL är:

  • Heap Organized Tuples (HOT) som snabbar upp åtkomsten till tabeller som frekvent uppdateras
  • Processen som skriver till disk justeras automatiskt vilket minskar skrivprocessens påverkan på databasens svarstider
  • Asynkrona commit's snabbar upp svarstiderna på några transaktioner.

- PostgreSQL har precis blivit smartare, säger Bruce Momjian, medlem i utvecklingsteamet bakom PostgreSQL.

PostgreSQL blir också den första öppna databasen att implementera "Synchronized Scan" som reducerar behovet av läsningar och skrivningar till stora databaser för data mining. Windows-teamet på PostgreSQL har också sett till att det går att kompilera PostgreSQL genom Visual C++ vilket har lett till prestandaförbättringar även på Windows-plattformen.

Fler intressanta nyheter i 8.3 är:

  • SQL/XML-stöd, däribland XML-export
  • Avancerad textsökning med TSearch2 är nu implementerat från början med fler språk
  • Autensiering med GSSAPI och SSPI
  • Fler datatyper: UUIDs, ENUMs med flera.

Även kringmoduler som stödet för SNMP, PL/Proxy, pgPool2 och Bucardo har fått se förbättringar i koden

PostgreSQL 8.3 är redan planerad för Fedora 9, RedHat Enterprise Linux 6, Ubuntu 8.04 eller Hardy Heron och kommer också att finnas med i Suns framtida versioner av OpenSolaris.

Läs mer hos PostgreSQL