Varför valde du just Ubuntu – vad var det som fick dig att få upp ögonen för just den distributionen?
– Jag har aldrig tidigare använt Linux och ville ha en distribution som dels är lättanvänd och dels är tillräckligt väletablerad för att det ska finnas användarvänlig hjälp på nätet. Ubuntu har beskrivits som en gratisdistribution för nybörjare, och det passade mig alldeles utmärkt, svarar Karl Sigfrid, moderat riksdagspolitiker

– Jag har tidigare, för skojs skull, gjort försök att installera Linux. Vilken variant det var minns jag inte, men när jag upptäckte hur arbetskrävande det var bara att installera drivrutinerna lade jag ner projektet. Även om jag har tillbringat rätt mycket tid med MS-Dos tyckte jag det blev för jobbigt att lära mig en helt ny uppsättning terminalkommandon. Ubuntu identifierade däremot all hårdvara automatiskt, så det var bara att köra i gång.

Följer du diskussionen om öppen källkod i media? Vilka forum i såf all?
– Jag läser med intresse artiklar om öppen källkod på IDG. Däremot kan jag knappast säga att jag följer hela diskussionen.

Finns det något engagemang för öppen källkod i riksdagen eller från ledamöternas sida?
– Begreppet nämns ibland, men jag har inte uppfattat att det förs några seriösa diskussioner i riksdagen om öppen källkod och hur staten kan använda utvecklingen för att spara pengar och öka öppenheten gentemot medborgarna.

På vilket sätt engagerar du dig inom öppen källkod? Varför är det viktigt?

– Jag har engagerat mig i den debatt som förs om fildelning, och är bekymrad över hur upphovsrätten kan komma att medföra ökad övervakning och hårdare kontroll av internetanvändare.

– Samtidigt är det viktigt att det skapas immateriella värden, och därför följer jag intresserat utveckligen mot affärsmodeller som är förenliga med fri informationsspridning. Öppen källkod är ett exempel på hur både ideella och kommersiella intressen skapar immateriella verk utan att för den skull kräva kontroll över distributionen, och därmed kontroll av all kommunikation på internet.

I Nederländerna har det tagits beslut om att öppen källkod ska väljas i de fall två likvärdiga produkter utvärderas där en av produkterna är open source.
Tror du att öppen källkod kommer att hamna på agendan i Sveriges riksdag på samma sätt?

– Jag tycker att Nederländska beslutet är klokt. Vi kan naturligtvis inte byta ut all kommersiellt licensierad programvara över en natt, men i all de fall då ny programvara behövs kan vi ställa krav på att öppna alternativ ska övervägas och väljas om det inte finns starka skäl mot detta. Okunskap om alternativen får inte leda till slentrianbeslut om att välja den produkt som marknadsförs hårdast. Staten bör alltid snåla med skattebetalarnas pengar. Vi bör välja alternativ som inte låser in oss i standarder som på sikt kan bli kostsamma och som riskerar försvåra medborgarnas insyn.

– Med anledning av det Nederländska beslutet kommer jag att ställa en skriftlig fråga till IT-ministern om möjligheten till en liknande svensk policy, säger Karl Sigfrid avslutningsvis

Karl Sigfrid har en blogg där han bland annat skriver om sitt byte till Ubuntu