Tanken är att ett företag eller organisation ska kunna distribuera program och dokument via internet, cd eller dvd och sen låsa upp dem via en webbplats. Det är företaget eller organisationen som köper programmet som hanterar webbplatsen och från den kan även demoversioner och tidsbegränsade kopior av program låsas upp till skarpa kopior.

Programmet Regguard är utvecklat i Sverige och både handboken och hjälptexterna är på svenska.
Alla texter i den kommunikation som programmet har mallar för ska enkelt gå att anpassa efter olika språk , kundgrupper och ämnesområdne. Slutkunderna kan registrera de program och dokument de köpt via webb, e-post, fax och SMS.

Skyddet av dokument är inget som lämpar sig för hemliga handlingar. Det finns inget skydd mot att användaren tar skärmdumpar eller likande.

- Programmet hindrar att du öppnar filer som märkts med serienummer om du inte har en giltig licensnyckel, säger Anders Persson, marknadschef på Samlogic.

Systemet Regguard 2008/Internet består av två delar. En serverdel som installeras hos den som köper programmet från tillverkaren Samlogic.
Serverdelen består av ASP-sidor som hanterar online-registreringar av produkter och administration av licensnycklar. Den som inte vill köpa och installera serverdelen kan istället hyra den från tillverkaren.

Den andra delen är en klientdel som installeras hos den som köper program eller dokument från det företag som köpt serverdelen.

Klientdelen som installeras hos slutanvändaren innehåller en visuell registreringsguide som finns i installationsprogrammet Visual Installer.

Klienten har även en fristående visuell registreringsguide som ska kunna anropas från egna program eller dokument, till exempel en Excel-fil. En annan funktion är att registreringsnycklar till en och samma installation kan ha olika prefix. Vilket kan vara en fördel om ett program säljs både fristående och som del av en programsvit. Det finns också stöd för att göra flera installationer med samma licensnyckel. Det är för att den som behöver kan kunna göra installationer av flera olika program från samma programpaket.

Serverdelen installeras på en Windowsserver. Grundversionen kostar 6990 kronor och tillåter obegränsat antal slutkunder. Då ligger också registreringsdelen på tillverkarens server. Tillägsmodulen med ASP-kod för den som vill registrera produkter och administrera produktnycklar på sin egen server istället för hos Samlogic kostar 2990 kronor.

- Det är för att den som vill integrera med egna system eller bara ha mer kontroll ska kunna göra det, säger Anders Persson.

För att ASP-koden ska fungera krävs att servern lägst har Windows 2000 Server och IIS, Internet Information Services eller ett komaptibelt system.

Klientdelen kan installeras på Windowsdatorer från Windows 98 till Vista och har minst 256 megabyte arbetsminne, 15 megabyte ledigt utryrmme på hårddisken, minst 256 färger i 16-bitars grafik och CD-läsare.