I ungefär 50 år har det funnits en typ av klocka som är baserad på metallen cesium och som bara går en sekund fel efter att ha använts i 30 miljoner år. En grupp forskare har nu utvecklat en ny typ av kocka som är än mer exakt.

Den nya varianten innehåller kvicksilver som bestrålas med laser. Atomernas energinivåer avläses sedan för att få klockan att ticka framåt. Forskarna räknar med att klockan bara förlorar en mindre del av en sekund efter att ha tickat på i 14 miljarder år. Hur de har kommit fram till detta är dock något oklart.

Andrei Derevianko som ingår i forskargruppen menar att klockan bland annat kan komma till användning när vill mäta ljusets hastighet eller styrkan på elektromagnetiska krafter. Den kan även förbättra noggrannheten hos gps-signaler.

Källa: The Inquirer