Marknaden för ergonomiska datorhjälpmedel består av en spretig flora av produkter. De ergonomiska produkter vi har testat är sinsemellan mycket olika och kräver egentligen en betydligt längre inkörningstid än vad vi har haft. Vi har fått värdefull extern hjälp av flera personer som alla arbetar framför datorn större delen av dagen. Trots det blir det främst bara spontana intryck och reaktioner vi kan förmedla här.

Se det här testet som en vägledning till vad du själv behöver titta på och vilka frågor du bör ställa när du köper nya tillbehör. Glöm framför allt inte bort att be att få testa de intressantaste produkterna innan du bestämmer dig.

Tangentbord


Vissa tangentbord passar enbart personer som använder korrekt fingersättning medan andra även fungerar för pekfingervalsare. Några av tangentborden kan du dessutom ställa om mellan qwerty och svorak. Qwerty är den traditionella tangentbordsutformningen som kom med skrivmaskinen i mitten av 1850-talet. Man placerade medvetet de vanligaste tecknen åtskilda på tangentbordet för att skrivmaskinisterna skulle skriva långsammare och de halvcirkelplacerade typarmarna inte skulle fastna i varandra.

Tangentbord – fakta och betyg

Klicka på bilden för att se en större bild.

Svorak är en försvenskad version av dvorak, som formgavs av Albert Dvorak 1934. Det bygger på att de vanligaste bokstäverna på engelska placerats på mittraden, med alla vokaler på vänster sida. Tanken är att ord består av konsonanter och vokaler blandat och du därför naturligt växlar hand ofta och därmed kan öka skrivhastigheten. Du behöver inte flytta händerna lika mycket som med qwerty-tangentbord, vilket kan ge en förbättrad ergonomi. Det blir självklart en hög inlärningströskel om du redan är van vid qwerty.


Kinesis Advantage


Kinesis Advantage är ett läckert designat, men stort och klumpigt tangentbord där flertalet tangenter har placerats i två nedsänkta gropar med specialtangenterna i en grupp vid vardera tummen. Installationen var enkel, men inlärningskurvan brant. Bokstaven Å sitter på ett helt annat ställe än vid vanlig qwerty, under punkten. Likaså är du tvungen att lära dig var pilar, backsteg, enter, mellanslag med flera sitter. Backsteg är praktiskt placerad när vi väl har vant oss, vid vänster tumme.


Åsikterna gick isär om tangentbordet från ­Kinesis, men alla var överens om att invänjningstiden är lång.

En nackdel är att tangentbordet är för tjockt. Det finns också en stor outnyttjad yta i mitten som dels borde krympas, dels användas till specialtangenter som vanliga kortkommandon. Den svarta dominanta ytan ger onödigt stor synkontrast.

Som standard levereras tangentbordet med Windowsinställning, som kan ändras till pc eller Mac. Windowsinställningen innebar att AltGr fungerar som Windowstangent, men då kan du med svensk tangentbordslayout inte nå snabel-a. Vi fixade det genom att byta till pc-inställning, men då får vi å andra sidan ingen Windowstangent.

Handboken är på engelska och visar engelsk tangentbordslayout, vilket gör det svårtolkat hur man anpassar tangentbordet för svenskt bruk. Det var svårt att initiera num lock. När vi lyckats med det visar det sig att numerisk nolla saknas. Likaså ger Alt + numeriska tangenter inga specialtecken, vilket är väsentligt för de användare som har vant sig vid att till exempel Alt + 0148 ger riktiga svenska citattecken. Aktiverat num lock försvinner om du sätter datorn i viloläge och startar den igen.

Är du van vid att markera text med skift + ctrl + pilarna får du det svårt, om du inte programmerar om tangenterna. Likaså kräver vanliga kortkommandon som ctrl + C en total omlärning.

Kinesis Advantage har makrominne och kan växla mellan qwerty och dvorak. Det har usb-hubb där du bland annat kan koppla in ett separat numeriskt tangentbord eller en fotpedal.

»Användarkommentarer: Eva tyckte att tangenterna ligger otroligt skönt och naturligt när hon väl har hittat var vissa av dem ligger. Likaså är den brummande ljudsignalen vid nedtryck av caps lock en välsignelse. Christer upplevde inlärningskurvan som alltför brant för att vara värt besväret, men om han någon gång drabbas av problem ligger det här tangentbordet bra till.

Kinesis Freestyle


Kinesis Freestyle är mycket flexibelt. Det är delat i två jämnstora delar som, om du placerar dem intill varandra, blir som ett traditionellt tangentbord. Tanken är att du ska placera delarna i den vinkel du själv tycker känns skön. Som tillval skickar leverantören Ergoff också med tillbehören Incline och Vip, vilka ger olika grad av uppåtvinkling så att handpositionen blir mer naturlig.

Tangentbordet har praktiska specialknappar i vänsterkant för bland annat copy och paste. Det är suveränt bra att slippa besvärliga tangentkombinationer för dessa vanliga moment. En annan praktisk detalj är två delete-knappar. Den vanliga de­lete-knap­pen är dock placerad alltför långt upp. Det är lätt att ta fel på den och backstegstangenten direkt under.


Kinesis Freestyle är det mest flexibla tangentbordet blir testvinnare. Det kan vridas och vinklas efter varje användares önskemål.

Snabbinstallationsguide saknas och användaren hänvisas till en webbsida. Det förutsätter dock att man redan har ett tangentbord installerat så att man kan ta sig dit. I den medföljande minihandboken finns en instruktion under den helt missvisande rubriken Compatibility. Tillverkarna borde inse att den här typen av avancerade specialtangentbord kräver ordentliga bruksanvisningar, anpassade efter respektive språkgrupp.

»Användarkommentarer: Eva tyckte spontant att Kinesis Freestyle tillsammans med Vip-tillbehöret och skrivbordsstolens armstöd gav en mycket skön och avslappnad arbetsställning. Irriterande var dock att fn-knappen inte hade någon direktfunktion, utan var tvungen att slås av respektive på. Det gjorde att det krävdes onödigt många tangenttryck för att använda den numeriska tangentdelen. Monica tyckte tvärtom att det delade tangentbordet kändes direkt negativt. Tillbehören bestod av för många små plastprylar som gav ett bräckligt intryck.

Logitech Cordless Desktop Wave


Tangentbordet från Logitech är ett av de tangentbord som ligger närmast ett vanligt standardtangentbord i utseende. Enda skillnaden är att det är lite lätt vågformat med svaga dalar där händerna naturligt placeras. Tangentbordet är också mycket lätt att komma igång med. Det fungerar även för dem som kör pekfingervalsen, även om den lätt vågformade utformningen ger en viss försämring för denna användargrupp.


Trots sin vågform är Logitech Cordless Desktop Wawe relativt konventionellt och lite för stort för att kännas riktigt ergonomiskt. Ett plus för kalkylatorknappen och zoomfunktionen.

En särskild kalkylatorknapp är mycket praktisk, liksom zoomknapparna i vänsterkant. Tangentbordet var dock ur ergonomisk synvinkel väl stort och otympligt, fjärran de korta tangentbord som allmänt rekommenderas.

»Användarkommentarer: Monica upplevde tangentbordet som alldeles för brett för hennes smala axlar. Rolf tyckte också att det var väl stort och saknade en högermeny­knapp. Han tyckte däremot att anslaget var behagligt och att det var lätt att använda även för den som kör pekfingervalsen.


Safetype Vertikaltangentbord


Det vertikala tangentbordet var det i särklass mest uppseendeväckande i testet. Det är delat i två vertikalt placerade delar med några specialtangenter mellan. Safetype kräver att du behärskar en korrekt fingersättning till fullo. Det finns speglar till hjälp på vardera sidan, men de är främst till för att hitta rätt till funktions- och siffertangenterna.


Safetypes vertikaltangentbord har testets radikalaste designlösning. Du måste vara ­utomordentligt säker på din fingersättning för att bemästra det, backspeglarna till trots.

Safetype kräver ps/2-uttag till datorn, något inte alla datorer har längre. Det är också så klumpigt och tungt att det är synnerligen opraktiskt att ta med sig. Av dessa skäl är detta det tangentbord vi har testat minst. Inlärningströskeln var alltför hög och för personer som skriver med pekfingervals är det i princip omöjligt att använda. Vi vill dock framhålla att för personer som har svårt att vrida ned händerna kan det vara ett intressant alternativ.

»Användarkommentarer: Eva insåg att hon trots fingersättning var alltför beroende av att titta på tangenterna för att tangentbordet ska fungera. Hon tyckte det var synd att tillverkaren inte utnyttjat tummens placering på insidan till tangenter som till exempel backsteg, ctrl, alt och skift.


Typematrix EZ Reach 2030


EZ Reach är ett litet anonymt tangentbord som med sitt smutsavvisande silikonhölje för tankarna till industrimiljöer. Du växlar mellan qwerty och svorak genom att enkelt byta ut silikonöverdragen på tangentbordet. Tyvärr medföljde det enbart ett svoraköverdrag till vårt test, vilket gav en del problem för oss qwertytillvanda användare. Själva tangentbordet är nämligen blankt, så utan överdrag är du helt utelämnad åt dina skrivmaskinskunskaper.


Typematrix EZ Reach 2030 är nätt och flexibelt. Med silikonhöljet byter du mellan svorak och qwerty. Lite märkligt är att tangenterna är placerade rakt ovanför varandra, utan förskjutning.

Tangentbordet är det enda på marknaden som är TCO-godkänt. Det är tunt och kort och passar därför även axelsmala personer. Det är modulärt uppbyggt och tangenterna är placerade rakt ovanför varandra i stället för med den lätta förskjutning i sidled vi är vana vid på traditionella tangentbord. Som mittavdelare mellan händerna återfinns tangenter som enter, backsteg och caps lock. Det är positivt, du kommer enkelt åt dessa centrala tangenter med båda händerna och caps lock är förpassat till ovankanten där du inte aktiverar den av misstag.

»Användarkommentarer: Monica gillade tangentbordets nätthet. Hon kommenterade dock en designmiss: Silikonhöljet har ett hål för sladden som är för litet för ändamålet. För att höljet ska sitta perfekt måste man klippa ett jack från nederkant till hålet. Hon tyckte också att det var lite knepigt att bokstäverna sitter rakt över varandra utan förskjutning.

Pekdon


Vi har testat två pekdon som placeras framför tangentbordet, en ganska traditionell mus, en vertikal mus och en penna. Generellt ska du sträva efter att ha musen så nära kroppen som möjligt och inte dra iväg med den långt ut på skrivbordet. Det är inte givet att alla pekdon passar vänsterhänta, så kontrollera det särskilt innan du som kör mus med vänster hand slår till på en ny modell.

Pekdon– fakta och betyg

Klicka på bilden för att se en större bild.

Contour Design Rollermouse Pro


Rollermouse Pro ser ut som ett avancerat handlovsstöd. Markören förflyttas med en rullpinne, som ofta hamnar i sitt ändläge. Då måste du skjuta tillbaka den och börja om. Det kan, åtminstone för en ovan, vara lite irriterande, särskilt om du har två skärmar.


Contour Design Rollermouse Pro är ett avancerat handlovsstöd med centrerad pekdonsfunktion. Ibland hamnar rullpinnen retligt nog i sitt ändläge och du måste skjuta tillbaka den och börja om igen.

Det positiva med Rollermouse Pro är att du sitter väl samlad med armarna intill överkroppen. Många moderna tangentbord är lätt rundade i framkant, vilket gör att tangentbordet hamnar en bit bort från musen. Själva pekdonet är nio centimeter djupt fram till tangentbordet, sedan kan tangentbordets ytterkant tillfoga ytterligare ett antal centimeter. Väljer du den här typen av pekdon kanske du därför även behöver byta tangentbord. Beroende på hur du placerar tangentbord och pekdon kan pekdonet hamna för nära kroppen med dåligt stöd för armarna som följd.

Plattan som skjuts in under tangentbordet är av glatt hårdplast, vilket gör att tangentbordet kan glida när du skriver. Det hade varit bättre med en gummerad yta, som hos Mousetrapper Advance.

»Användarkommentarer: Eva tyckte att hennes fingersättning gjorde att högertummens insida stötte emot rullpinnen, vilket medförde att markören ibland flyttade sig när hon skrev. Hon undrade också varför rullpinnen och knapparna var placerade så långt åt vänster i stället för centrerade. Det gjorde att hon spände musklerna i högerhanden för att sträcka sig åt vänster. Vidare upplevde hon att ctrl-klickning för att markera flera alternativ var i princip omöjligt. Monica var redan van vid att använda en äldre, mekanisk version av Mousetrapper och kände sig direkt hemtam med denna version.


Keyovation Evoluent Vertical Mouse 3


Evoluent är en stor, vertikalt handhållen mus som för tankarna till en slipmaskin. Alla testare, även männen, tyckte att den var väl stor och klumpig.


Keyovation Evoluent Vertical Mouse 3 är en stor vertikal mus som ser ut som en slipmaskin.

»Användarkommentarer: Rolf sade att han direkt fick ont i underarmen. Emma tyckte att armpositionen blev mer naturlig än med traditionell mus. Musen låter armen vila i ”rätt” vinkel mot bordsytan. Den gav snabb respons, var greppvänlig och enkel att använda. Både Monica och Eva upplevde den som inexakt. Det var svårt att styra rätt och att göra exakta markeringar. Christer tyckte att armvinkeln kändes naturlig och gav positiv mersmak.

Logitech MX Revolution


En djupt inskålad, ganska traditionell och snygg mus som endast finns i högerhandsversion. Den låg mycket väl i handen och hade ett superskönt, lättrullat mushjul. Tyvärr fick vi inte med någon laddningshållare till testprodukten, så endast en person hann testa den innan batteriet tog slut.


Logitech MX Revolution är lite stor för en tjejhand och finns endast i högerhandsversion, men har ett superhärligt mushjul.

»Användarkommentarer: Eva ansåg att den var lite för stor för en tjejhand. Annars var den skön och exakt i hanteringen och gav snabb respons. Hon vill se en mindre variant av denna!


Mousetrapper Advance


Det här pekdonet påminner om Rollermouse Pro, men har en lätt klibbig rullyta i stället för rullpinnen. Det första intrycket var att rullytan kändes lite skum, rentav äcklig, att ta på, men vi vande oss snart och uppskattade då det goda grepp den speciella ytan ger.


Mouse­trapper Advances klibbiga rullyta känns lite äcklig först, men när vi vant oss upplevs lösningen som positiv och får utmärkelsen bästa pekdon.

En nackdel är att pekdonet är stort och tar mycket plats även om det är något nättare än Rollermouse Pro. Risken är att det blir för stort avstånd mellan rullyta och tangentbord. Det känns negativt för kroppen om händerna behöver flyttas alltför mycket framåt för att nå tangentbordet. Den platta som skjuts in under tangentbordet är gummerad och ger därför bättre friktion än den platta som Rollermouse Pro använder sig av.

»Användarkommentarer: Monica tyckte att Mousetrapper och Rollermouse är likvärdiga, men att den förstnämnda kanske var något naturligare att använda till styrning av markören. Eva upplevde gelarmstöden som mycket sköna och tyckte bättre om Mousetrappers klibbiga rullyta än rullpinnen hos Rollermouse.

Wow-Pen Mouse


Det i särklass nättaste pekdonet greppas som en penna. Du kan behöva ändra musrörelsen på kontrollpanelen till det högsta värdet, annars blir det lätt väldigt yviga handrörelser. Wow-Pen har endast två musknappar. När du ska ha fatt i musen är det lätt att du stöter till och välter den eftersom den är så hög. Du hittar den inte lika intuitivt som en vanlig mus.


Wow-Pen Mouse greppas som en penna. Åsikterna gick isär, från ”krampkänsla” till ”riktigt trevlig”.

»Användarkommentarer: Eva tyckte det var svårt att högerklicka, flytta markören och rulla med hjulet utan att samtidigt spänna handen. Hon saknar också extraknappar för till exempel bakåtbläddring och upplevde att rullhjulet gav för hård friktion.

Monica trodde att den pennliknande musen kunde vara bra för datorovana, kanske för barn med liten hand. Själv upplevde hon den dock som alltför liten. Hon kunde inte vila handen mot den och trodde hon skulle kunna få kramp av den vid längre användningstid. Blir den bättre eller sämre vid långtidsanvändning, undrade hon. Rolf tyckte den var mycket smidig att markera text med, även om hans första intryck var att den kändes vek och löjligt liten. Rolf sammanfattar: ”En trevlig mus, faktiskt”.


TechWorlds slutsats


Något som framkom tydligt i testet är att det inte finns en produkt som är överlägsen på allt. Du kanske bör överväga att ha två usb-pekdon inkopplade parallellt, ett centralt placerat pekdon för normalt kontorsarbete och en känslig mus eller penna när stor precision krävs.

Utmärkelsen bästa tangentbord ger vi till Kinesis Freestyle för dess flexibilitet och specialtangenter. Mousetrapper Advance, som ger ett bra grepp med sin klibbiga rullyta, blir bästa pekdon.

Alla deltagarna i testpanel har också fått utse en favoritprodukt. Eva fastnade för testvinnaren Kinesis Freestyle, Emma och Christer valde Vertical Mouse 3, Monica föredrog Mousetrapper Advance och Rolf bestämde sig för Wow-Pen Mouse.

Med frusen skuldra ville Monica jobba nära

Monica har tidigare varit drabbad av en så kallad frozen shoulder, frusen skuldra. Det är en sjukdom som gör att axeln först gör ont och sedan efter en tid stelnar. Sjukdomen läker av sig själv, men man kan ha kvar besvär som värk och sämre rörlighet.


Greppvänlig. Den lilla nätta Wow-Pen greppas som en penna.


När man har frozen shoulder är det just att lyfta armen upp och/eller ut från kroppen som är svårt (när det är som värst är det omöjligt). Att få på sig en ryggsäck eller jacka går inte utan hjälp.

Alla rörelser måste utföras i maghöjd, intill kroppen. Monica hade frozen shoulder i ungefär 14 månader och skulle ha haft mycket svårare att kunna jobba utan ett ”intilliggande” hjälpmedel. Hon är nu helt fri från sjukdomen (det blir 99,99 procent av dem som fått den) men föredrar ändå fortfarande att jobba nära kroppen.

Monicas ideala ergonomiprodukt är ett smalt och litet tangentbord. ”Ju plattare, desto bättre. Jag vill inte höja armlederna mer än nödvändigt”. Hon vill ha ett tangentbord med sladd: ”Trådlösa tangentbord är skit, de tappar kontakten, batteriet tar slut etcetera.” Monica gillar Mousetrapper, men tycker att den borde vara mindre och nättare. Om man kunde skjuta in tangentbordets framkant i Mousetrapper så att man blev av med kanten skulle avståndet in till tangentbordet minska. Hon tycker att Mousetrappers gelkuddar är för kalla.

När hon hör att vi alla i testpanelen har olika favoritprodukter avslutar hon: ”Det ska fan vara ergo-konstruktör.”

Foto: Andreas Eklund

Fakta

       
Tangentbord:

 • Kinesis Advantage
 • Kinesis Freestyle
 • Logitech Cordless Desktop Wave
 • Safetype Vertikaltangentbord
 • Type Matrix EZ Reach 2030
     

Pekdon:

 • Contour Design Rollermouse Pro
 • Keyovation Evoluent Vertical Mouse 3
 • Logitech MX Revolution
 • Mousetrapper Advance Wow Technology Wow-Pen Mouse

........................................
       

Det är inte lätt att utse en testvinnare när användarna har så olika erfarenhet av ergonomiprodukterna. Vi har plockat ut en testvinnare i respektive produktklass och dessutom låtit testpanelen utse varsin favoritprodukt (se tabellerna).

Kinesis Freestyle får utmärkelsen bästa tangentbord för sin flexibilitet och de praktiska specialtangenterna.

Bästa pekdon blir Mousetrapper Advance.
Man sitter väl samlad med armarna intill kroppen och får ett bra grepp på den flugpappersklibbiga rullytan.

.........................................
  

7bästa mustipsen

Tone Petrelius på TCO Development ­rekommenderar styrdon som ger en variation när man jobbar. Här är hennes tips inför musköpet:

 • Möss för högerhänta dominerar. Är du vänsterhänt, kolla noga att den fungerar.
 • Hellre en position där mushanden hålls vertikal (hälsa-läge) än en position där underarmen vrids.
 • Leta efter och testa möss av olika storlekar – stor, mellan eller liten?
 • Pekdonet ska placeras nära tangentbordet.
 • Fundera över om ett centrerat pekdon som du kan arbeta tvåhänt med kan vara bra för dig.
 • Använd kortkommandon – det minskar musanvändandet.
 • Tänk på att du kan programmera om musen. Ofta kan även de standardmöss som medföljer datorn vid köpet programmeras om. Man kan till exempel ha en speciell knapp för dubbelklick.
       

9 bästa tangentbords-tipsen

 • Det är bra om tangentbordet finns i olika längd, så att du kan anpassa det efter din egen axelbredd.
 • Separata enheter för alfanumeriskt och numeriskt tangentbord.
 • Tangentbordet ska vara så tunt som möjligt, även framtill, så att armar och handleder får stöd av bordet. Undvik rena handlovsstöd – använd hellre ett underarmsstöd som också ger stöd åt en del av underarmen.
 • Grunt tangentbord, funktionstangenterna kan vara annorlunda placerade.
 • Matt tangentbord, så att det inte ­genererar reflexer.
 • Inte svart eller vitt, undvik stora ­kontraster.
 • En enda tangenttryckning för ­@-symbolen efterlyses av många.
 • Har du en bärbar dator kan vikten på det externa tangentbordet vara väsentlig. Det bör inte vara så klumpigt att du inte tar det med dig när du ska arbeta på annan plats.
 • Du måste göra en egen analys av vad just du behöver.  

........................................
          

Det är löjligt lite pengar som anslås till forskning kring datorergonomi med tanke på hur arbetslivet ser ut. Datorer är en självklarhet. Att sitta rätt kan tyckas lika självklart. Men när jag tittar på den brokiga samlingen ergonomiprodukter vi har testat inser jag att användaren sitter pyrt till. Det är svårt att hitta någon allmängiltig sanning om vad som är bra ergonomi. Produkterna är dyra – och är de alltid så bra?

Min önskelista: Gärna lätt vridna gropar likt Kinesis Advantage, men tangentbordet måste vara väldigt mycket nättare och tunnare. Tillverkarna borde i högre grad använda färger för att gruppera och markera vissa viktiga tangenter. Jag älskar specialknapparna hos Kinesis Freestyle, med vilka jag kopierar och klistrar in smidigare än någonsin, eller hos Logitech Wave, där jag snabbt som ögat får fram kalkylatorn. Lägg in de knapparna i det outnyttjade området mellan groparna i Advantage.

Jag vill också ha Advantages brummande ljudsignal när jag trycker ned Caps Lock
– versaler av misstag är en ständig källa till frustration. Lägg sedan in en musfunktion à la Mousetrapper Advance i framkant med mjuka gelarmstöd som har klätts med skön fleece. Självklart ska jag kunna välja färg och design på fleecetyget själv och det ska kunna tvättas och bytas hur enkelt som helt. Givetvis är min idealprodukt TCO-märkt.
Eva Heljesten, ­produkttestare
 ........................................
          

Eftersom ett ergonomitest är mycket subjektivt bad vi ett antal personer som tillbringar en stor del av sin arbetsdag framför datorn att bistå oss med sina intryck. Testpanelen fick ­betygsätta produktens utformning, hur ­installationen fungerade, om inlärningskurvan var brant samt hur de upplevde funktionaliteten.

De fick särskilt kommentera om de upplevde någon positiv eller negativ kroppslig påverkan samt vilka särskilda för- respektive nackdelar de såg med produkten.

Eftersom vår testpanel hade sitt normala arbete att sköta parallellt har alla inte testat alla produkter, men vi har eftersträvat ett par personer per testprodukt för att få en spridning av åsikterna.
........................................
                    

Ett konkret tips för att minska risken för problem framför datorn är att skaffa ett pausprogram. Datorn påminner dig då när det är dags att ta en minipaus och du kan få hjälp med enkla stretchövningar som passar vid skrivbordet. Vissa program kan du prenumerera på, andra köper du. Några exempel:

........................................
                  

........................................