Försöket gjordes på en kombinerad pacemaker och defibrillator, Maximo från tillverkaren Medtronic. Den valdes för att den är vanligt förekommande, det finns många liknande produkter från många tillverkare.
Forskarna, eller hackarna om ni så vill, lyckades dels styra maskinen att stänga av sig och att ge den typ av kraftiga strömstötar som används för att starta om ett hjärta - defibrillering. Dels kunde de avlyssna de radiosignaler som rapporterar patientens hälsoläge till vårdpersonalen. Enligt rapporten ska det dock inte finnas någon fara för patienter ens med just denna modell, Medtronic Maximo. För att experimentet skulle lyckas krävdes laboratorieutrustning för 30 000 dollar och mycket tid från experter från universiteten i Washington och Massachusetts. Det krvädes också att utrustningen placerades två tum från den kombinerade pacemakern och defibrillatorn.

Forskarna menar dock att för lite möda läggs på säkerhet i de många medicinska hjälpmedel som opereras in i människor. Radioöverföring har enligt New York Times använts i flera decennier för att övervaka den här typen av inopererade hjärtmaskiner. Det är först på senare tid som funktionen att övervaka dem kopplats till Internet. Såvitt känt finns det ingen som byggt in funktionen att fjärrstyra dem via Internet.

- Riskerna för patienterna idag är väligt låga, men jag oroar mig för att de kan öka i framtiden, säger Tadayoshi Kohno på universitetet i Washington och en av de forskare som ledde projektet. Han har tidigare studerat sårbarheter för hackning hos nätverksutrustning och elektroniska röstningsmaskiner.
Forskarna ska publicera en rapport på webbplatsen www.secure-medicine.org/ Rapporten ska även ta upp möjliga försvarsmekanismer och hur de kan drivas av energin i radiosignalerna som sänds till pacemakern

En pacemaker reglerar hjärtats rytm genom små elektriska impulser. I Sverige kallas de ofta för pacesetter och räknas som en svensk uppfinning.

Källa: New York Times

Klicka här för Secure-medicine.org