Vad användare länge reagerat på är hur extremt minneskrävande dagens webbläsare är. Efter några timmars intensivt surfande är det inte ovanligt att webbläsaren ätit upp hundratals megabyte av både internminne och växlingsfilen.

Stuart Parmenter, kanske mer känd under sitt alias Pavlov, är mjukvaruarkitekt på Mozilla Foundation och är en av dem som putsat på de hundratals förbättringar vi nu ser i Firefox 3.

Pavlov skriver på sin blogg att flikar var ett stort skifte för webbaserade applikationer. När användarna blev vana vid att ha tiotals öppna sidor, sida vid sida, skapade det problem för minneshanteringen.

I Firefox 3 ser det däremot ut som att utvecklarna kommit tillrätta med minneshungern. Ett problem har varit alldeles för många minnesallokeringar i Firefox. Många minnesallokeringar ockuperar mer minne och skapar "hål" i internminnets addressrymd vilket gör det svårt att använda minnet effektivt.

Enligt Pavlov har teamet gjort sig av med över en tredjedel av den totala mängden minnesallokeringar. Till sin hjälp hade utvecklarna jemalloc, ett program som är bra på effektiv minneslagring i flertrådade miljöer. Sedan beta 4 används jemalloc på både Windows och Linux.

Medicinen visade sig vara effektiv. Tester på Windows Vista visade att allokerat minne sjönk med 22 procent när utvecklarna slog på jemalloc.

Ett annat stort område utvecklarna fokuserat på är hur länge ett objekt är lagrat i internminnet. Firefox använder sig av ett antal cache-funktioner för att hålla fonter, bilder och sidor i minnet. Genom strängare policyhantering har utvecklarna sett till att Firefox blir bättre på att rensa bort sådant som inte används.

Pavlov säger att cachen för framåt eller bakåt raderas från minnet efter 30 minuter och att bilder som för tillfället inte syns (som är dolda bakom en flik) snabbt rensas bort. I Firefox 2 hölls till exempel jpeg-komprimerade bilder i uppackat tillstånd i internminnet - även om de inte syntes - något som starkt bidrog till den extrema minneskonsumtionen.

Utvecklarna har också letat efter minnesläckor i tidigare versioner. Enligt Pavlov har teamet tätat över 400 minnesläckor - mycket tack vare bättre verktyg för att detektera och hitta läckor.

Pavlov avslutar stolt med att visa upp en graf där han jämför minneskonsumtionen mellan Firefox 3 beta 4, Firefox 2.0.0.12 och Internet Explorer 7. Grafen visar att Firefox 3 beta 4 är mycket bättre på att hålla en låg nivå på minnet, att Firefox 3 inte någon gång konsumerar mer minne än sina konkurrenter och att programmet dessutom ger tillbaka minnet när programmet avslutas.

Läs hela testet på Pavlovs blogg