Från både EU-håll och regeringshåll har buden varit många om hur den illegala fildelningen ska bekämpas. Samtidigt har också den så kallade Renforsutredningen kommit med förslaget att operatörerna ska stänga av den som fildelar med upphovsrättsskyddat material.

I dagens Svenska Dagbladet tar justitieminister Beatrice Ask och kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth ton. Regeringens förslag är att upphovsrättsinnehavare ska kunna vända sig till domstol för att få ut information om vem som fildelar. Förutsatt att det finns bevis på att abonnemanget använts för illegal fildelning ska operatören bli tvungen att lämna ut uppgifter om vem som hade en viss IP-adress vid en viss tidpunkt.

Förslaget har tidigare varit uppe och kritiserats för att göra upphovsrättsorganisationerna till poliser, men detta är inte vad det handlar om, enligt Ask och Adelsohn Liljeroth.

- Det handlar istället om att de ska kunna använda de civilrättsliga åtgärder som redan finns, tex rätten att kräva att ett intrång upphör och att kräva ersättning för det, skriver de i debattartikeln.

Vidare står att läsa att allianspartierna är eniga och att regeringen under våren kommer att gå vidare med förslaget. Samtidigt förkastas Renforsutredningen. Då samhället idag är så pass beroende av internet skulle det kunna få allvarliga följder för individen att stängas ute från detta.

Debattartikeln avslutas med att man har en förhoppning om att branschen kommer att erbjuda konsumentvänlig distribution av film och musik, och att man kommer bjuda in till branschsamtal med upphovsrättsinnehavare och internetoperatörer.

Källa: Svenska Dagbladet.