I meddelandet ska man ange var man befinner sig och vad som har inträffat. I de fall det behövs, skickar också larmtjänst tillbaka sms för att få mer information om själva händelsen och hur situationen ser ut.

Man måste dock registrera sig innan man har rättighet att använda tjänsten, som än så länge endast är på försök.

Registeringen innebär att man lämnar uppgifter som namn och annan kontaktinformation. Man kan även ange kontaktuppgifter om eventuella närstående eller andra anhöriga som också ska ha rättighet att använda tjänsten i den registrerades namn. Kravet på registrering är till för att undvika eventuellt missbruk.

Tjänsten kan användas i hela landet. De sms man skickar tas emot av larmcentraler i Östersund och Sundsvall.

Här anmäler du dig till tjänsten

Läs också om hur larmtjänst söker stöldgods

Källa: Mobil