För två veckor sedan upptäcktes att drygt fyra miljoner kontokortsnummer stulits från butikskedjan Hannaford. Enligt ett uttalande från kedjan så skedde intrånget genom att servrar på samtliga varuhus, totalt 300 stycken, infekterats med skadlig kod. Hur koden kan ha kommit in har man inte uttalat sig om.

År 2005 stals nära hundra miljoner lagrade kontokortsnummer från affärskedjan TJX. Den här gången ska det dock inte röra sig om sparade kontokortsnummer – inget ska ha lagrats, uppger Hannaford. Informationen har istället avlyssnats när kortnummer skickats genom betalningssystemet.

Kontokortsnumren stals mellan sjunde december och tionde mars. Det är dock bara ett fåtal fall, omkring 2 000, där man kunnat konstatera bedrägerier till följd av intrånget. Både Hannaford själva och säkerhetspolisen har inlett utredningar.

Källa: The Boston Globe.