Vitsen med VoIP är att spara pengar genom att skicka taltrafik genom datanät istället för det vanliga telenätet. Det ska bli billigare, dels eftersom signalerna kan komprimeras hårdare, dels eftersom det råder större prispress mellan operatörer på datasidan än bland telefonbolag. Tekniskt sett innebär dock VoIP ofta lite sämre talkvalitet och om samma operatör används för datatrafik och taltrafik så bryts all kommunikation när den operatören gör en miss, blir hackad, överbelastad eller kabeln går av.

I dagsläget kör också de flesta telebolag sin taltrafik över IP i de stora näten, det som skiljer är signalerna från stomnätet till abbonenten. Tills den dagen de gamla telebfonbolagen anpassar sina priser väntas många företag välja att införa VoIP. Som vanligt har många tillverkare först utvecklat system för den nya tekniken och sen lagt till säkerhetsfunktioner i efterhand. De flesta säkerhetsexperter rekommenderar att säkerheten istället byggs in från början.

- Det finns gott om sårbarheter, men vi har inte sett speciellt många bevis på riktiga attacker, säger Mark Collier, teknikchef på Securelogix, ett företag som gör säkerhetskontroller åt större företag.

De attacker som förekommit har ofta varit riktade mot system för hemanvändare, till exempel Skype och Vonage.
Men i takt med att stora företag börjar använda VoIP väntas angriparna följa efter.

- Fler sårbarheter har blivit kända det senaste året än under tidigare år. Trenden är att fler problem upptäcks och åtgärdas av tillverkarna. VoIP är på väg att bli ett attraktivt mål, säger Dave Endler, chef för nätverksföretaget 3Coms forskning i Austin, Texas till Eweek.

Källa: Eweek