Planen är att Microsoft ska bygga ihop U-prove-tekniken med sina egna system Windows Communication Foundation och Windows CardSpace. Microsofts klientprogramvara för identitetshantering. U-prove tekniken handlar om ID-poletter (på engelska: Tokens) som baseras på krypteing och till sin funktion liknar X.509 certifikat.

Varje datapolett innehåller tre saker. Ett eller flera attribut som representerar olika typer av information, en unik publik nyckel för användaren av poletten och en digital signatur från en utgivare. Den senare signerar dels innehållet, dels användarens publika nyckel. Användares privata nyckel tas fram med hjälp av slump och enligt Credentia ska det inte vara praktiskt möjligt att missbruka användarens nyckel. Inte ens om den som givit ut nyckeln och den som signerat den samarbetar i ont syfte.

Tre av företagets nyckelpersoner följer med över till Microsoft med köpet. Stefan Brands, Greg Thompson, och Christian Paquin går över till Microsofts avdelning Identity & Access.

Källa: Vnunet

Klicka här för att läsa mer om funktionerna hos U-prove.