Bland de säkerhetsbrister som täppts till finns säkerhetsluckor i analysmodulerna (dissektorerna) för X.509sat, Roofnet, LDAP och SCCP. Wireshark har funnits länge i versioner under 1.0 och är ett populärt verktyg för nätverksanalys. Det sniffar paket och är bra på att avkoda många olika protokoll. Det kan också köras på olika operativsystem som Free BSD, Net BSD, Linux, Mac OS X, Solaris och Microsoft Windows. Ett problem är dock att många av de moduler som packar upp datapaketen (dissektorerna) har haft buggar och en del av dessa buggar har tillåtit programexekvering. Detta i kombination med att programmet ofta måste köras med administratörsrättigheter har lett till en del säkerhetsproblem. Open BSD tog bort Ethereal ur sitt kodträd när Open BSD gick till version 3.6. Idag är Open BSD i version 4.2.

Wireshark har öppen källkod och är en vidareutveckling av Ethereal. Det var när dess upphovsman Gerald Combs bytte arbetsgivare som han fick byta namn på projektet eftersom hans förra arbetsgivare hade rätten till namnet Ethereal. Enligt Wireshark har utvecklingen av Ethereal upphört och rekommendationen till alla användare är att gå över till Wireshark.

Källa: Wireshark

Klicka här för Ethereals webbplats.