Tekniken är i grunden den samma som föreslagits för större euro-sedlar, passhandlingar, kontaktlösa kort och liknande. I de fall där radiosignalerna inte krypterats kan de användas för att spåra den individ som är knuten till föremålet som har den lilla radiosändaren. Den här gången gäller det TPMS, Tire Pressure Monitoring System, som blir allt vanligare på fordon i USA.

Enligt uppgifter från hexview.com sänder dessa ut unika signaler när de rapporterar trycket i däcket till bilens centrala system. De nya sensorer som nu tas i bruk ska rapportera lufttryck, temperatur, om hjulet rör sig eller står still och status på sensorns batteri. Informationen skickas antingen med jämna mellanrum eller när den efterfrågas till bilens centrala dator. Signalerna är unika för att kunna skilja bilens olika däck från varandra och från däck på andra bilar i närheten. Varje däck genomför en slags handskakning med sin sensor på ett sätt som liknar hur Bluetooth fungerar. De flesta TPMS-system skickar informationen i klartext oftast på de tilldelande frekvenserna 315 MHz eller 433MHz. Eftersom utrustningen som behövs för att ta emot och tolka signalerna är billig och allmänt tillgänglig blir det möjligt för den som vill att spåra individuella bilar. Vissa system för vägtullar går också att komplettera för att även avläsa TPMS-signaler, hävdar Hexview.

En teknisk lösning är att inte ha unika koder för alla hjul. En annan är att kryptera signalerna.

Klicka här för att läsa mer på Hexview.