En wiki har blivit ett begrepp för en publiceringsplattform där du, en arbetsgrupp eller vem som helst kan publicera vad som helst. Den mest kända wikin i världen är Wikipedia, där tusentals människor dagligen bidrar till världens största, fria uppslagsverk. Tack vare mekanismer för att redigera bort strunt håller Wikipedia en förvånansvärt hög standard, speciellt med tanke på hur många personer, kulturer och viljor som är inblandade.

Wikipedia bygger på den fria plattformen Mediawiki, som du själv kan ladda ned och installera på din webbserver för att skapa ditt eget personliga uppslagsverk. Företag som använder wikiverktyg till sina hemsidor gör det av den enkla anledningen att de är väldigt enkla att arbeta med. När du väl har lärt dig de grundläggande reglerna för hur texten ska formateras och sidorna skapas kan du själv skapa en avancerad struktur i en rasande fart.


Installation av Mediawiki

För att installera Mediawiki surfar du till www.mediawiki.org och laddar ned programmet. Det enda som krävs är att du har en webbserver som har tillgång till en Mysqldatabas och att servern klarar att exekvera php-skript. När du har laddat hem koden extraherar du den till en lämplig katalog på din server. Gå därefter in i katalogen och se till att webbservern har rättigheter att skriva i configkatalogen.


”Du kan vilja ge besökarna

en fingervisning om vad de

får och inte får göra.”

Installationen startar du genom att öppna webbläsaren och surfa in i den katalog där du har placerat Mediawiki. Frågorna du behöver besvara är inte speciellt svåra. Du skriver in ett namn på din wiki, en administrativ adress. Du har också möjlighet att välja svenska som språk, eftersom koden är öppen finns Mediawiki på en mängd olika språk.


Eftersom texten på en wiki faller under upphovsrätten kan du vilja ge dina framtida besökare en fingervisning om vad de får och inte får göra med materialet som du (och de) publicerar på sajten. Du kan antingen välja GNU Free Documentation License 1.2 eller någon av de licenser som finns från Creative Commons. Naturligtvis kan du även välja att blunda för frågan genom att använda alternativet No license metadata.


Konfiguration

Större delen av informationen kan du ändra i efterhand från LocalSettings.php, men inte det administrativa lösenordet som du anger i nästa fält. Du har möjlighet under installationens gång att ange ett antal parametrar för de användare som ska publicera information på sajten. Mediawiki har bland annat ett meddelandesystem som låter användare på sajten kommunicera med varandra utan att de behöver avslöja sin e-postadress. Vill du inte tynga ned din server med den typen av trafik kan du slå av den funktionen.


Den mest användbara funktionen är E-mail adress authentication, som är aktiverad som standard. Funktionen ser till att de användare som skapar konton på din wiki har en giltig e-postadress. Genom att avkräva en verifiering av e-posten slipper du de värsta botneten som skickar ut skräppost. Sätt även $wgEmailConfirmToEdit = true; i LocalSettings.php för att vara säker på att ingen redigerar en sida innan adressen är verifierad.


Tyvärr finns det inte något riktigt bra administrativt gränssnitt till Mediawiki. I de flesta fall måste du göra dina inställningar i LocalSettings.php. Här finns dock inte alla de inställningar som är möjliga, dem hittar du i stället i include/DefaultSettings.php. Den filen ska du däremot aldrig redigera. Hittar du en parameter som du vill ändra kopierar du bara in den i LocalSettings.php.


Avsluta installationen genom att skriva in vilken underliggande Mysqldatabas du vill använda och tryck på Install MediaWiki. Slutligen går du in i katalogen config/ och flyttar ned LocalSettings.php ett steg till installationskatalogen. Nu är din wiki klar att använda. 

Mediawiki använder sitt program på sin webbplats och det ger en fingervisning om hur layouten kan se ut. Utseendet går också att styra via det inbyggda systemet för templates.


Begränsa rättigheter

Går du in på förstasidan på din wiki ser du uppe till vänster att programmet vill att du lägger in en egen logotyp. Det gör du genom att redigera parametern $wgLogo och peka ut var din logotyp ligger.


Du ser också, något oroväckande, att du kan klicka på edit och ändra på sidan i det fönster som dyker upp. Mediawiki tar inte någon hänsyn till om du är inloggad eller inte, du kan ändå ändra på hemsidan.


För att hindra att oregistrerade användare kladdar ner sidan går du in i LocalSettings.php och lägger till raden:


$wgGroupPermissions[’*’][’edit’] = false;


Ladda därefter om sidan. Möjligheten att redigera är nu försvunnen. Du kan gå ännu längre och kräva administrativa rättigheter för att någon ska kunna lägga till nya sidor eller ändra på den information som är publicerad. Det gör du genom att lägga till ytterligare två rader:


$wgGroupPermissions[’user’][’edit’] = false;


$wgGroupPermissions[’sysop’][’edit’] = true;


Mediawiki utvecklades först och främst för Wikipedia och påstår sig inte vara något fullödigt system för innehållshantering. Det är därför svårt att använda Mediawiki som ersättare för ett CMS-system (content management system) där du behöver ge vissa grupper av användare rättigheter till enskilda sidor.


Däremot kan du via LocalSettings.php spärra din wiki för omvärlden och enbart ge läsrättigheter, exempelvis till förstasidan, inloggningssidan och till hjälpen. Är du ute efter en sådan konstruktion löser du det med raderna:


$wgGroupPermissions[’*’][’read’] = false;


$wgWhitelistRead = array (”Main Page”, ”Special:Userlogin”, ”Wikipedia:Help”);


Lösningen är aningen grovhuggen. Först blockerar du läsrättigheterna för anonyma besökare och sedan hårdkodar du tre sidor som de är välkomna att läsa. Tänk på att namnet för respektive sida kan ändras beroende på vilket språk du har ställt in Mediawiki på. Mer information om hur du kan begränsa systemet hittar du under Preventing Access på Mediawikis hemsida.


Så ser wikispråket ut

Nu kan du redigera din första wikisida. Eftersom det inte längre ska vara möjligt för anonyma besökare att redigera information loggar du först in genom att klicka på login och ange dina administrativa uppgifter. Klicka därefter på edit. Du får upp ett fönster där du matar in text.

Wikispråket tar en stund att lära sig
men efter ett tag får du kläm på hur det ska se ut. När du ska börja göra dina egna tabeller blir det lite klurigare. Då är det bäst att du plockar fram handbokssidorna från Mediawiki.Reglerna för hur du ska skriva i en wiki är inte många och de är enkla att komma ihåg, åtminstone efter ett litet tag. Text du skriver mellan två apostrofer (’’) blir kursiv, och mellan tre apostrofer (’’’) blir fetad. Se det som en slags snabbform av html. En huvudrubrik omgärdar du med lika med-tecken, exempelvis: = Projektplan: Min Wiki =.
En underrubrik omgärdar du med två lika med-tecken, exempelvis: == Delprojekt ett ==. För ytterligare nivåer använder du tre lika med-tecken.


Om du har fler än tre sektioner på en sida bygger programmet automatiskt upp ett länkindex där du kan klicka dig ner i texten. Det är en utomordentlig funktion för att få en överblick över den information som är publicerad på en viss sida. Indexet gäller dock bara den aktuella sidan.


”Reglerna för en wiki är

inte många och de är

enkla att komma ihåg.”

Ett mer övergripande index som visar ett register över hela wikiwebbplatsen kan du bygga genom att på varje sida lägga in så kallad meta-information om vilken kategorityp som sidan tillhör. Lägger du exempelvis till texten [[Category:tutorial]] får du en specialsida med ett register som visar en alfabetisk listning av alla sidor som ingår i din egenhändigt komponerade kategori tutorial. Du kan alltså bygga redaktionellt material i snabb takt. En sida kan tillhöra flera kategorier, du lägger bara till fler kategoritaggar.

Listor kan du skapa på två sätt. Antingen skapar du en punktlista genom att sätta en stjärna (*) framför varje rad, eller så skapar du en numrerad lista genom att använda brädgård (#). Skriver du två av dessa tecken före en rad, exempelvis **, hamnar den raden en bit längre in i listan.
Då sidan innehåller fler än tre rubriker byggs ett automatiskt sidindex upp. Du kan också placera dina sidor i en eller flera kategorier och på så vis bygga upp ett index över hela sajten.


Skapa & döp sidor

Mediawiki klarar vissa html-taggar. Text som du exempelvis skriver mellan <pre> och </pre> hamnar i en egen ruta i löptexten, markerad med en ram. Det här är ett sätt som ofta används för att markera kommandon du skriver till operativsystemet eller för att visa en textdump från en fil.


Du har två sätt att välja mellan när du ska skapa nya sidor på din wiki. Det ena är att skapa en länk i din text som ännu inte finns, det andra är att söka på den sida du vill skapa och därefter skapa den genom att klicka på create this page i sökfönstret. Vi rekommenderar det första sättet, att du skapar den genom att ange en referens. På så vis riskerar du inte att lämna en massa lösa trådar i din wiki. En länk skapar du genom att omgärda texten med två hakparenteser [[Aktuella Projekt]].


Du får använda blanksteg i de sidor du skapar, men tänk gärna igenom vilken sidstruktur du vill ha på din wiki och hur du namnger dina sidor. Namnet blir rubriknamnet på sidan du skapar och det namnet kan inte ändras i efterhand. Det enda du kan göra för att byta namn på sidan är att flytta hela sidan till ett annat namn, men det gamla namnet kommer fortfarande att finnas kvar som en referens till den nya sidan. Sätt gärna upp en wiki som du övar på, och en annan som du använder skarpt.


Externa länkar, exempelvis till hemsidor på nätet, skriver du in i löptexten. De blir automatiskt länkade om du anger http:// som prefix.


Tycker du att länken är för lång och inte beskriver vad den länkar till kan du omgärda den med hakparenteser och skriva in ett namn eller en beskrivande text efter länken. Texten [http://techworld.idg.se TechWorld] kommer att skapa en klickbar länk som visar texten TechWorld och som länkar användaren vidare till vår sida. Du kan skriva en längre beskrivning och använda dig av blanksteg i texten utan att det blir fel.


Lägg in bilder

För att väva in bilder i din text behöver du se till att de går att ladda upp till servern. Sätt parametern $wgEnableUploads = true och skapa katalogen images som webbservern har rättigheter att skriva till. När det är gjort har du fått ett nytt menyalternativ till vänster för att ladda upp filer.


Godkända filändelser är png, gif, jpg och jpeg. Vill du kunna ladda upp andra filtyper får du först lägga till dem i LocalSettings.php. Bilden kan du sedan lägga in i texten genom att skriva [[Image:min-bild.png]]. Tänk på att Mediawiki inte tillåter att du länkar till bilder som finns på andra servrar om du inte uttryckligen specificerar det i din konfiguration.


Förebygg missbruk

Till en början är du ensam om att kunna redigera texten på sidan men så fort du börjar släppa in fler personer är det bäddat för konflikter. Om du tillåter vem som helst att skapa ett konto och redigera sidan innebär det också att vem som helst kan radera det som du eller någon annan har skrivit. Sabotage är tyvärr en del av vardagen om du har en välbesökt eller kontroversiell wiki.
Under Recent changes får du upp en lista
över vilka förändringar som är gjorda och av vem. Här kan du också välja att gå tillbaka till en äldre version av sidan och samtidigt blockera sabotörer.Skadorna håller du nere till ett minimum genom att avkräva en korrekt e-postadress. Du har också möjlighet att i efterhand se vilka förändringar som har skett på en viss sida och även ”rulla tillbaka” förändringar i texten som besökare har gjort. På så sätt kan du lätt spåra och stoppa missbruk genom att först ”rulla tillbaka” den förändring en viss användare har gjort och därefter blockera personen ifråga. Du kan blockera konton såväl som enstaka ip-adresser, eller hela ip-områden om du tror att ligisten är benägen att skapa nya konton för att fortsätta sabotera.


I navigationsmenyn klickar du på Recent changes för att se vilka som sist redigerade sidor i systemet. Ett klick på diff talar om vilken förändring som är gjord, på vilka rader och av vem, och du kan också ställa tillbaka informationen som den var innan förändringen gjordes


Sidor av kontroversiell art, exempelvis vilket operativsystem som är säkrast, lär bli hårt utsatta. Varje sida har en egen Talk-sida som kan sägas vara en blogg där besökarna själva kan ventilera sina åsikter och, förhoppningsvis, nå konsensus om vad som ska stå på sidan.


Val av wiki

Både wikispråket och Mediawiki är väldigt omfattande och vi har här bara skrapat lite på ytan. På nätet hittar du välfyllda handböcker, givetvis i wikiformat, som ger dig en outsinlig källa till information. Mediawiki har också mängder av insticksmoduler som du kan installera för att få fler funktioner. Exempelvis finns stöd för strömmande video, grafer i svg-format och snyggare tabeller.


Skulle du av någon anledning inte falla för Mediawiki finns det flera andra fria wikiverktyg som inte är lika omfattande men enklare att sätta upp. Det finns till exempel wikiprogram som inte behöver någon databas i botten eftersom de skriver direkt till det underliggande filsystemet, sådana som är enklare att integrera i din layout och wikiverktyg i de flesta skriptspråk som php, perl, python och jsp.


Principen är dock densamma oavsett vilken wiki du väljer. Det är ett snabbt, kraftfullt sätt att författa text på som är relativt enkelt att lära sig och som syftar till att skapa en dynamisk men ändå strukturerad informationsstruktur. Installera och prova gärna Mediawiki – vi lovar att du får svårt att välja ett annat, icke wikibaserat, system för din innehållshantering. 

Illustration: Jonas Englund