- Vi tror att kombinationen av fri mjukvara och fritt innehåll inte bara skapar en fördel, utan är nästa logiska steg mot en mer mogen, organiserad fri kultur, det säger Sebastian Kügler KDE.

- Genom att få en inblick i expertisen hos ett företag som verkar i ett annat område, men som delar samma mål och principer ger oss en möjlighet att växa och skapa erfarenheter, säger Sebastian som trycker på de synergieffekter som skapas - både för projekten och dess medlemmar.

KDE och Wikimedia kommer förutom att dela tak även anställa en gemensam administratör, Claudia Rauch. För KDEs del blir det organisationens förste anställde.

- Det kommer hjälpa KDE att bli mer effektiva i vårt arbete att stöda KDE-communityn. Med åtta utvecklarmöten och många event som redan är planerade för 2008 kommer en dedikerad assisten att möjliggöra en snabbare tillväxt av KDE, lägger Sebastian till.

Wikimedia Tyskland öppnade sitt första kontor för två år sedan och blev Wikimedias första nationella sektion. Arne Klempert som är Wikimedia Tysklands sekreterare säger att han är glad över kunna dela med sig av de erfarenheterna med KDE.

Han uppger också att båda organisationerna kan dela på flera resurser som de annars skulle få bekosta var och en för sig om de inte samarbetat.

Källa: KDE