De som redan använder Vista kommer att känna igen sig. Microsoft har valt att vara relativt konservativa när det gäller praxis för fönsterhantering och placering av knappar. I princip bygger man bara vidare på det som arbetats in från tidigare utgåvor av systemet med små förändringar av kategorier och dess placering i menyhirerarkier.

Vad som kanske är mer intressant, men som man valt att vara ganska förtegen om, är de ändringar som görs under ytan. Samtidigt verkar utvecklingsarbetet fungera så bra att Bill Gates vågat antyda en lansering under 2009, ett helt år närmare än vad man initialt angett.

Menyer och fönster är fortfarande understödda av länkar och hjälpbubblor som leder användaren genom olika val och dess resultat.

Inte helt oväntat, satsar man även i denna utgåva på multimediafunktionalitet för både film, ljud och bild. Företaget lovar oss bland annat ett helt nytt Windows Media Center med utökad funktionalitet. Gränssnittet bygger på samma stilmall som används i Windows Vista Home Premium och Vista Ultimate.

Symboler och tumnagelbilder hjälper till att ge snabb överblick utan att tvinga till djupare navigering.

Inte så mycket nytt under solen kanske, samtidigt kan det vara skönt att slippa lära sig nya handgrepp och sökvägar.

Det hårdvarumässiga kraven är inte fastställda. En rimlig gissning är ändå att de lär hamna på ungefär samma nivå som för Vista. Med andra ord kommer de användare som sitter på kraftfulla maskiner att kunna dra nytta av extra effekter och liknande som lanserades med Vista.

Fler skärmdumpar finns att tillgå här

Läs mer om Windows7 och dess möjliga lansering 2009

Källa: Winsupersite