Med hjälp av bland annat sju stycken Real-time Blackhole Lists, grå-, vit- och svartlistning vill svenska Stej med tjänsten PowerFilter hålla skräpposten borta. Det nystartade företaget leds av Stefan Thelberg, med en bakgrund som drift- och utvecklingsansvarig på webbhotellet Crystone.

Stej PowerFilter är helt igenom tjänstebaserad och kräver ingen form av installation. Själva tvätten sker alltså hos Stej, något som enligt Stefan Thelberg ska vara smidigt.

- Marknaden skriker efter en modern och enklare typ av lösning för att hantera skräpposten. Kunderna vill ha en lösning som utnyttjar dagens teknik och inte kräver licensiering, speciell förkunskap eller ställer stora krav på underhåll.

Tekniken fungerar genom att inställningarna för domänen ändras till att först gå till skräppostfiltret hos Stej, innan det sedan skickas vidare till ens e-postleverantör.

Tjänsten för mindre företag och privatpersoner kallas för Powerfilter Standard, och kostar från 45 kronor per konto och månad. För större organisationer, med över 50 anställda, finns tjänsten Powefilter box, med priser på från 12 995 kronor per år.