Bakom siffrorna står Kinas nationella Computer Emergency Response Team, CN-CERT, vilket i Sverige närmast motsvaras av Sitic. CN-CERT skriver själv att dessa skadliga program är det största hotet mot Kinas del av Internet.

I rapporten skriver CN-CERT att antalet datorer i den kinesiska domänen som innehåller en eller fler skadliga program ökade med en faktor av 22 under 2007. Enligt rapporten ska det på hela internet finnas cirka 6,23 miljoner datorer som smittats med skadliga fjärrstyrningsprogram. Lite mer än hälften av dessa, cirka 3,62 miljoner, ska finnas på den kinesiska delen av internet.

Förutom att vara ett hot mot privatlivet och att orsaka ekonomisk skada beskriver den kinesiska rapporten bottar som ett växande hot vad gäller stölder av statshemligheter vilket vållar oberäkneliga skador.

Bristande säkerhet i kinesiska datorer upplevs som ett problem även utanför Kina. I andra länder har både företag och myndigheter spårat attacker mot sina system till adresser i Kina. De kinesiska myndigheterna menar att attackerna förmodligen dirigeras från personer utanför Kina.

Tillväxten av internet i Kina kan illustreras med att antalet domäner som nyregistrerades i Kina ifjol växte tre gånger jämfört med året innan.

Källa: Dancho Danchevs blogg.

Källa: Security Focus