Sprängfylld med nya funktioner är något Service Pack 3 (SP3) för Windows XP inte är. Faktum är att majoriteten av uppdateringarna som ingår i SP3 har funnits tillgängliga tidigare i form av hotfixar och uppdateringar via Windows Update.

Men, det finns också fyra nya funktioner i SP3 som är hämtade från Windows Vista:

  • NAP, som står för network access protection, gör att du kan känna dig lite säkrare när du kopplar upp din dator mot andra i ett nätverk. NAP är en funktion som gör att du kan sätta vissa krav som datorer över nätverket måste leva upp till för att få koppla upp sig mot just din maskin. Funktionen är relativt färsk och finns i Windows Vista samt Server 2008.
  • Produktaktivering krävs inte vid installationen. Precis som med Windows Vista kan du nu installera XP utan att först behöva en giltig produktnyckel. Däremot måste du ha en sådan nyckel efter installationen om du vill kunna uppdatera maskinen med mera. Utan nyckel kan du nämligen inte använda dig av WGA, eller Windows Genuine Advantage.
  • Black Hole Router Detection är en funktion som håller reda på om din router i det tysta förlorar paket och alltså inte fungerar optimalt. Funktionen försöker också hindra att sådana problem uppstår.
  • Kernel Mode Cryptographic Module ska kort och gott göra det enklare att kryptera data genom en enstaka algoritm.

Utöver dessa fyra nya funktioner har man jobbat med att göra det enklare för användaren att förstå olika säkerhetsinställningar och förenkla administrationen av säkerheten i datorn.

Några funktioner ingår i SP3 som sedan tidigare släppts i form av hotfixar och uppdateringar från Microsoft:

  • Stöd för WPA2, som står för Wi-Fi Protected Access 2, och är det senaste och säkraste sättet att upprätta ett trådlöst nätverk i liten skala.
  • Peer Name Resolution gör att XP-datorer enklare kan kommunicera med Vista-datorer över Peer Name Resolution-protokollet, PNRP.
  • MMC 3.0 är ett ramverk som ska göra det enklare att hantera olika systemfunktioner i XP. Läs mer här.

Om du mer detaljerat vill läsa in dig på förändringarna i SP3 ska du titta närmare på denna pdf från Microsoft.

Källa: Lifehacker