IMPACT, en organisation som syftar till att samla regeringar såväl som företag i den gemensamma kampen mot cyberterrorism, är i år värd för kongressen World Cyber Security Summit som hålls i Kuala Lumpur mellan den 20:e och 22:a maj.

Organisationens namn är en akronym som i utskriven form står för det något krystade International Multilateral Partnership Against Cyber-Terrorism och grundades redan 2006 genom ett bidrag från den Malaysiska regeringen på 13 miljoner dollar, motsvarande nära 80 miljoner kronor.

Organisationens första möte kommer också att vara världens hittills största, där regeringar, företag och säkerhetsexperter träffas för att diskutera hotet från cyberterrorism. Representanter för över 40 olika länder har bjudits in till evenemanget.

– IMPACT är ett mycket viktigt globalt samarbete och en språngbräda för fortsatt arbete mot cyberterrorism som vi är stolta av att vara en del av. Vi ser fram mot att vara delaktiga i att utveckla IMPACT:s strategier och organisationens inriktning, säger Mikko Hyppönen, forskningschef på F-Secure, en av de privata företag som deltar i kongressen.

Intressant nog har Ryssland och Kina valt att inte delta. Dessa två länder utgör idag de två största källorna varifrån många attacker utförs enligt de flesta säkerhetsföretag. IMPACT kommenterar det hela med att alla som är intresserade av att möta den hotbild som cyberterrorism representerar också är välkomna att delta. Man är alltid öppen för fler potentiella samarbetspartners.

Samtidigt kör USA ett eget race vid sidan om. Man har nyligen låtit sitt flygvapen, USAF, erbjuda ett kontrakt värt 11 miljoner dollar, motsvarande 67 miljoner kronor, till den verksamhet som kan ta fram verktyg för militärt övertagande av godtyckliga datorer och nätverk. En satsning som enligt vissa analytiker tyder på att USA betraktar kommunikativ infrastruktur som ytterligare ett militärt slagfält i sin egen rätt.

Källa: Ars Technica

Mer information om IMPACT finns på: www.impact-alliance.org

Läs också om översten som vill skapa eget botnät

Och om hur USA och andra över mot cyberterrorism