Det nya systemet som heter Path Intelligence kan berätta när den som bär en mobiltelefon kommer till platsen, hur hon går och hur länge hon stannar i olika butiker. Varje sensor kostar cirka 240 000 kronor att hyra för en månad och London Times beräknar att det skulle krävas upp till 20 sensorer för att täcka ett större shoppingcenter som Bluewater öster om Lonodon med 330 butiker. En talesman för Bluewater säger att det inte har några planer på att införa detta övervakningssystem.

Enligt företaget som hyr ut övervakningsssystemet till shoppingcentret i Portsmouth är det bara fråga om en marknadsundersökning. En talesperson försäkrar att det inte går inte att spåra enskilda individer. Hon hävdar att det inte ens är personuppgifter. Men systemet bygger på mobiltelefonernas IMEI-koder som teleoperatörerna känner till. Så det finns inga hinder för att följa specifika individer.

Ett exempel på upptäckter av försöket i Portsmouth var att butiksägarna upptäckte att många av besökarnas telefoner var registrerade i Tyskland. Så de översatte instruktionerna i parkeringsgaraget till tyska.

I kommentarer till artikeln på The Times webbplats frågar sig många läsare hur systemet kommer åt Imei-koden utan att avlyssna samtliga mobilnät som finns i byggnaden. Andra påpekar att det är tekniskt enkelt att kombinera dataflödet från positioneringssystemet med kassasystemen när kunder betalar med kort. Det skulle ge namn, adress och konto-nummer på besökare. Åter andra påminner om att data som en gång samlats in för ett syfte av en organisation ofta säljs till andra som har andra syften.


Källa: Times Online

En kortare version finns hos The Inquirer

Läs även om att aktiva RFID-taggar blir vanligare

Läs här om kameran som kan bedöma din ålder