Förra veckan sade företaget PC Tools att Vista inte var mer säkert än Windows 2000. Under ett halvt år hittade PC Tools 639 olika hot per 1000 datorer med Vista, 1,4 miljoner datoer ingick i analysen. En talesman för Microsoft förnekade uppgifterna i sin blogg.

Nu späder det australiska företaget Treatfire på kritiken med en liknande analys av de cirka190 000 PC som kör Threatfires program. Av dessa hade 58 000 smittats minst en gång under halvåret fram till maj 2008, det motsvarar 27 procent. Omräknat till PC Tools metod, totalt antal infektioner utslaget på antalet Vista-datorer så blir det fortfarande lite lägre än för XP. Men problemet är fortfarande större än vad Microsoft vill medge.

Det är knepigt att räkna sårbarheter och ännu svårare att jämföra dem. Det är inte alltid säkert att en skada är skedd för att en form av skadlig kod kommit in i datorn. Men det visar att de inbyggda skydden i Vista inte fungerat eller blivit kringrända.

Källa: Computer World

Läs också: Forskare: "Vista är osäkrare än Windows 2000"