Man är aldrig så beroende av sin dator, som när man upptäcker att den trots full hårdvarumässig funktionalitet ändå inte vill ladda in operativsystemet. Det markerar också ofta starten på en många gånger frustrerande felsökning. Samtidigt går det inte att felsöka något som inte ens startar.

Misslyckad start är helt enkelt det första problemet man måste övervinna och som denna guide, hämtad från Tech Republic, är till för att bistå med.

Fokuserad på Windows XP, listas härmed 10 snabba åtgärder som hjälper dig vinna tillbaka lite av den förlorade harmonin.

1. Använd Windows startdiskett


En av de första åtgärderna som rekommenderas i de fall Windows XP vägrar starta, är att sträcka sig efter sin startdiskett som genom diskettstationen ger tillträde till operativsystemet via sina egna startfiler. En åtgärd som är extra effektiv i de fall problemet orsakas av att de startfiler som finns på hårddisken har blivit skadade och därför hindrar operativsystemet från att starta normalt.

Enklaste sättet att skapa en sådan diskett, om du inte redan gjort det, är att gå in i menyn Start och sedan välja Den här datorn. Högerklicka sedan på ikonen för diskettstationen och välj Formatera i den meny som kommer fram. När dialogen för formatering visas, låt alla inställningar vara som de är och klicka på startknappen. När det hela är färdigt, återvänd till Den här datorn, dubbelklicka på ikonen för din hårddisk, märkt C för att komma åt dess innehåll i dess grundkatalog. Väl där, kopiera följande tre filer till din diskett:

  • Boot.ini
  • NTLDR
  • Ntdetect.com

När du väl gjort detta, ta ut disketten och mata in den i den dator vars Windows XP inte vill starta. Tryck sedan ned tangenterna [CTRL], [ALT] och [Delete] samtidigt för att starta om datorn. När den sedan söker efter startfiler, kommer den att hitta de som du lagt in på disketten och starta med hjälp av dem.

2. Använd senast fungerande konfiguration


Ett ytterligare knep för att återfå ett startande Windows XP är att använda den senaste fungerande konfigurationen. Det finns en inbyggd funktion i operativsystemets startmeny som möjliggör återgång till ett tidigare läge där Windows fortfarande fungerade normalt. Den fungerar så att den återställer ändringar i systemets registerfil, den fil som innehåller inställningar för både hårdvara och mjukvara.

Själva återställningen sker genom att en säkerhetskopia som skapades senaste gången Windows startade utan problem ersätter den version som var under användning när problemet uppstod.

För att återgå till senast fungerande konfiguration, tryck återigen ned [CTRL], [ALT] och [Delete] samtidigt för att starta om datorn. Vänta sedan till dess hårdvara startar upp igen och menyn över operativsystem visas, eller tryck [F8] då du hör ett kort pip, som indikerar att datorn gjort sin självtest och är på väg att läsa in Windows startfiler.

Är man lite för långsam i detta moment kan det hända att datorn börjar läsa in Windows på egen hand. Då får man helt enkelt starta om den igen, men vänta först tills hårddisken slutat arbeta och datorn förefaller ha upphört med sina aktiviteter. Lyckas man däremot få fram menyn, visas alternativ som bland annat ger möjlighet att välja Senast fungerande konfiguration. Välj det alternativet och tryck [Enter].

Notera samtidigt att det är försök som bara fungerar en gång. Skulle starten misslyckas, har även säkerhetskopian ersatts och det blir nödvändigt att använda andra metoder.

3. Använd systemåterställning

Systemåterställning är en annan användbar funktion som finns inbyggd i Windows XP. I form av ett verktyg övervakar funktionen operativsystemets konfiguration och gör regelbundet säkerhetskopior av dessa. Som standard görs en säkerhetskopia varje nytt dygn. Genom detta blir det möjligt att utföra en så kallad systemåterställning, där både filer och ändringar i operativsystemets register återställs till en tidigare konfiguration. Med lite tur kan detta lösa problemet.

Om metoden är framgångsrik, är det förstås är klokt att sedan undersöka vad som var orsaken till de fel som uppstod så man inte råkar ut för samma sak igen.

För att använda systemåterställning, gör återigen en omstart genom att trycka ned [CTRL], [ALT] och [Delete] samtidigt. När valen över operativsystem visas, välj Felsäkert läge, eller tryck [F8] när du hör pipet och välj därefter Felsäkert läge bland de val som listas. Tryck sedan [Enter].

Felsäkert läge är en startprocedur som inte aktiverar all funktionalitet i systemet i syfte att undvika eventuella orsaker till att det inte fungerade normalt sist.

När Windows väl startat helt och hållet, klicka på Start, den menyknapp du hittar längst ned till vänster på skärmen, och gå sedan igenom följande menystruktur, Alla Program/Tillbehör/Systemverktyg och välj Systemåterställning. Detta aktiverar en guide som låter dig välja återställningspunkt, en åtgärd som återställer systemfiler och registret till ett tidigare skede och som förhoppningsvis löser problemet..

4. Använd konsolen

En mer drastisk metod, när något av de tre försöken som beskrivits ovan inte fungerar, är att helt enkelt starta om datorn via den cd-skiva som Windows XP finns på. Återigen är första steget att starta om den trilskande maskinen via nedtryckning av [CTRL], [ALT] och [Delete] samtidigt. När systemet väl börjar läsa in filer från skivan är det bara att vänta tills första menystrukturen visas. Det kan ofta ta någon minut. En kopp kaffe brukar hjälpa.

Den första skärmen hälsar dig välkommen till installationsprogrammet. Förhoppningvis är dess text lite rakare och finare på din skärm. Välj det alternativ som låter dig reparera en Windows XP-installation med hjälp av Återställningskonsolen genom att trycka R.

När du väl valt konsolen, visas de operativsystem du kan logga in på. Välj den siffra som motsvarar ditt trasiga Windows XP. Du ombeds då ange ett administratorlösenord. Om du inte använder något sådant är det bara att trycka [Enter], annars anger du lösenordet följt av [Enter]. Du befinner dig därefter i konsolläge.

Gränssnittet är kanske inte det mest intuitiva, men den har ett antal kommandon som kan vara användbara för att utföra reparation. Beroende på felets natur, kan det se ut på många sätt. En lösning som kan hjälpa, om den fil som heter Boot.ini är skadad, redovisas i punkt fem nedan, och använder sig just av konsolen för att utföra reparationen.

5. Fixa en skadad Boot.ini

När Windows XP startar gör programmet Ntldr en referens till Boot.ini för att avgöra var operativsystemets systemfiler finns och vilka alternativ som ska aktiveras när resten av XP laddas in. Skulle Boot.ini vara skadad på något sätt, kan resultatet bli att operativsystemet inte startar som det ska, eller inte startar överhuvudtaget.

Om du misstänker att problemet ligger i just Boot.ini kan du använda återställningskonsolen för att utföra reparation. Titta i de steg som visas under punkt fyra för att se hur du kommer åt konsolen.

När du väl är inloggad på den enhet som innehåller det trasiga Windows XP, skriv följande utan citattecken: ”Bootcfg /” samt skriv in en parameter omedelbart efter ”/” utan att trycka [Enter] eller göra mellanrum först.

De parametrar du kan ange är följande:

  • Add, undersöker hårddisken efter alla installationer av Windows och låter dig lägga till nya i filen Boot.ini
  • Scan, undersöker hårddisken efter alla installationer av Windows
  • List, listar alla element i filen Boot.ini
  • Default, Ställer in standard operativsystem som förstaval i Boot.ini
  • Rebuild, Skapar en helt ny Boot.ini, användaren måste bekräfta varje steg
  • Redirect, låter startproceduren omdirigeras till angiven port när funktionen Headless-Administration används. Parametern Redirect accepterar i sin tur två parameterar, Port Baudrate och UseBiosSettings.
  • Disableredirect, stänger av Redirect om det aktiverats

Genom att prova sig fram med olika parametrar kan man både återställa en skadad Boot.ini samt göra felsökning av densamma. Då varje fall tenderar att vara unikt, kan det vara värt att först prova de parametrar som ger information, innan man börjar utföra ändringar. Exempel på fungerande syntax för kommandot kan se ut så här: Bootcfg /Scan

6. Reparera en skadad partitions startsektor

Startsektorn på en partition är en liten del av hårddisken som innehåller information om operativsystemets filsystem, vanligtvis av typen NTFS eller FAT32 samt en liten bit maskinkod som används för att assistera operativsystemet under start.

Om det förefaller vara en skadad startsektor som hindrar Windows XP från att starta normalt går det att använda återställningskonsolen även för reparation av den delen. Återigen är de steg som aktiverar konsolen beskrivna under punkt fyra.

Väl inloggad på den trasiga installationen, skriv följande utan citattecken: ”Fixboot” och sedan den enhetsbokstav som motsvarar den partition där Windows XP är installerat, följt av kolon. Det kan till exempel se ut så här: ”Fixboot C:”. Tryck sedan [Enter] och håll tummarna.


7. Reparera en skadad primär startsektor


Den primära startsektorn är viktig. Den finns först på hårddisken och är ansvarig över aktivering av startproceduren i Windows.

Den primära startsektorn innehåller en partitionstabell för navigering på hårddisken samt ett litet program som söker reda på den aktiva, startbara partitionen i partitionstabellen. Väl lokaliserad lämnar programmet över vidare aktiviteter till den aktiva partitionens startsektor . Skulle det vara så att den primära startsektorn är skadad, kan den inte utföra de steg som krävs för att aktiv partition ska kunna påbörja vidare startprocedurer med följden att det hela stannar av.

För att reparera den primära startsektorn aktiverar du återigen konsolen i enlighet med de steg som redovisats i punkt fyra och skriver sedan in följande, utan citattecken: ”Fixmbr”. Innan du trycker [Enter] ska du även ange vilken enhet som ska repareras.

I nästan samtliga fall är Windows installerad enligt standardinställningar som enhet C. För att reparera en sådan enhet anger du, utan citattecken: ”DeviceHardDisk0”. Den fullständiga syntaxen blir då: ”Fixmbr DeviceHardDisk0” följt av [Enter].

8. Inaktivera automatisk omstart

Om Windows XP stöter på ett systemfel är den standardåtgärd systemet vidtar helt enkelt att starta om sig själv.

Om felet inträffar under den tid Windows startar upp, finns risken att systemet hamnar i en oändlig loop av omstarter. Det man kan göra i ett sådant läge är att ställa in systemet till att inte starta om vid systemfel.

Börja med att starta om datorn, eller om den redan gör det på egen hand, vänta tills du ser menyalternativ för val av operativsystem, alternativt tryck [F8] när du hör ett pip under omstart. Med operativsystemets meny framme, välj Inaktivera automatisk omstart vid systemfel.

Med lite tur får du nästa gång ett felmeddelande som du också hinner läsa, alternativt möjlighet att göra kvalificerade gissningar genom att övervaka i vilket skede felet inträffar.

9. Återställ från säkerhetskopia


Här är det dags att slå ett slag för värdet av regelbunden säkerhetskopiering. Det finns oturliga situationer där inte ens något av ovan listade knep är till någon hjälp. Samtidigt är utbudet av programvaror för säkerhetskopiering stort. Även Windows XP har möjlighet att låta dig skapa rutiner för den typen aktivitet.

Hur man gör sina säkerhetskopior är dock ett stort ämne i sig, och det finns säkerligen många smarta varianter beroende på behov och syfte. I grunden är det dock alltid värdefullt då det ger ett bättre skydd än valet att förlita sig på tekniska manövrar när haveriet redan inträffat.

10. Gör en uppgradering av samma system


Är man inte intresserad av att krångla med kryptiska program och kommandon som gör helt obegripliga saker, kan det vara både bekvämt och lika effektivt att helt enkelt installera om Windows XP ovanpå den trasiga installationen.

Att göra det innebär att vissa inställningar gällande operativsystemet återställs och att skadade filer, likaväl som fungerande, ersätts med det som finns på operativsystemets installationsskiva. Det kan liknas vid att installera samma filer i en mapp en gång till och kräver inte några särskilda förkunskaper.

Första steget är att starta om datorn, återigen med den tangentkombination som visats tidigare, [CTRL], [ALT] och [Delete] samtidigt. Sätt i Windows XP installationskiva och vänta tills välkomstskärmen visas. Väl där väljer du Windows XP nu, och accepterar sedan det licensavtal som visas genom att trycka [F8]. Installationsproceduren kommer då att söka igenom hårddisken efter tidigare installationer av Windows.

När den hittar den installation som för tillfället inte fungerar, visas den och du kan välja att installera helt från början eller välja att ”reparera” via det val som aktiveras genom att trycka R. Något bakvänt ska du här trycka just R och sedan vänta medan systemet undersöker den befintliga installationen och påbörjar en installation ovanpå den gamla. Det hela är i praktiken mer en ersättning av filer genom överskrivning snarare än en äkta reparation men brukar fungera i nästan samtliga fall.

Kom slutligen också ihåg att när installationen väl är utförd, bör du återinstallera alla uppdateringar som Windows tagit emot innan haveriet inträffade. Den version som du installerar ovanpå den befintliga är nämligen inte nyare än när skivan trycktes.Läs även om nyheterna i Service Pack 3 för XP

Samt om det strul som SP3 orsakat för vissa