Den tyska testorganisationen AV-Test.org undersökte för en tid sedan hur bra olika antivirusprogram hanterar rootkit. Även om resultaten i sig var relativt nedslående för antivirusprogrammen i sig har det visat sig att Vistas User Acccount Control är ett otroligt effektivt verktyg mot denna typ av angrepp. Om man inte stänger av UAC kan ett rootkit nämligen inte alls installera sig på hårddisken.

Eftersom ett rootkit är väldigt svårt att få bort när det väl fått fotfäste är det bästa försvaret att stoppa det innan det hunnit installeras. Detta lyckas alltså UAC med varje gång, enligt testet.


En inte helt ovanligt syn för den med UAC aktiverat.

Varken XP- eller Vista-baserade antivirusprogram klarade sig särskilt bra när det gällde att få bort redan installerade rootkit, men med UAC påslaget verkar Vista-användare ändå kunna känna sig rätt trygga när det gäller denna typ av angrepp.

Källa: PC World

Läs mer om säkerhet här: