SOAP, eller Web Services, är ett standardiserat protokoll som används för att skicka meddelanden mellan olika system. Problemet är att det går för långsamt på grund av mängden metainformation.

I interna tester klarade SOAP av att hantera 900 förfrågningar per sekund. Ciscos protokoll, med namnet Etch, klarade av att generera över 50 000 skickade meddelanden åt ena hållet och 15 000 transaktioner som involverade både skickat meddelande och svar.

Etch är plattformsoberoende och fungerar på alla typer av media. Den version Cisco planerar släppa inom kort kommer ha stöd för C# och Java. Ruby, Python och C kommer näst.

Koden Cisco släpper kommer kunna integreras i både Visual Studio och Eclipse.

Licensen kommer troligtvis inte att vara GPL utan en mindre restriktiv licens som gör det möjligt även för kommersiella utvecklare att integrera koden i stängda program. Alternativ till GPL skulle vara Apache License eller Mozilla License.

Cisco planerar släppa första betan i mitten på Juli.

Källa: CIO.com