Under april nådde mängden spam nya rekordnivåer. Säkerhetsföretaget Ironport uppger att det under månaden skickades ut i genomsnitt 160 miljarder utskick varje dag.

Ironport tar även upp ännu ett trick som skräppostarna försöker med. Nu under semestertider kommer många anställda på företagen att aktivera ”out of the office”-funktionen. Genom autosvaret går det sedan att verifiera att e-postadressen är i funktion, och kan sedan användas av skräppostare som avsändande adress vid framtida utskick.

- De flesta aktiverar sin ”out-of-office” under semestern. Vi har inte sett den här metoden tidigare men det blir speciellt aktuellt inför sommaren, när fler är lediga, säger Henrik Davidsson, Nordenchef på IronPort.

Samtidigt som mängden skräppost ökar stadigt så fortsätter också skräppostfiltren att förbättras. Genom att skydda nätverket på flera nivåer, gateway, server och klient, så kan den största delen av all skräppost undvikas.

- Vi rekommenderar företag att välja en anti-spamlösning som inte bara analyserar det inkommande e-postmeddelandet i sig, utan som undersöker dess sanna källa. På så sätt når det inte inkorgen och frånvarohanteraren skickar inget auto-svar.


Källa: Global spam (monthly), www.senderbase.org