Det senaste initiativet från HP när det gäller att minska sin miljöpåverkan fokuserar sig på utskriftsrelaterade produkter.

Satsningen riktar sig både till stora företag och till privatpersoner och innefattar bland annat möjligheten att kunna utvärdera ett företags utskriftsvanor och optimering av skrivarmiljöer för effektivare energi- och pappersanvändning. Man inför även en global policy för förnyelsebar tillverkning och användning av papper, samt en särskild Eco Highlights-märkning för miljöspecifik information.


HP vill hjälpa oss skriva ut på ett mer miljövänligt sätt.

Genom att använda produkter i HPs Eco Solutions-serie ska kunderna vara säkra på att produkterna som används är miljövänliga. Förutom ovanstående satsning på utskriftsmiljöerna för kunderna utökar man även sitt egna engagemang inom utskriftsteknik.

Bland annat ska energieffektiviteten i företagets skrivare ökas med 40 procent fram till år 2011, och man tänker tredubbla det återvunna materialet från bläck- och laserskrivare till 2010 jämfört med 2007. Dessutom tänker HP minska sina interna resekostnader genom fler lokala samarbetsanläggningar, samt att återvinna mer än 250 miljoner bläck- och laserpatroner under 2008.

Källa: HP