Organet OECD har nyligen släppt en säkerhetsrapport som givits den något allvarsamma titeln ”Malicious Software (malware): A Security Threat to the Internet Economy” och uppskattar att var fjärde amerikansk internetanvändare använder datorer som blivit smittade av skadlig kod.

De skadliga program som anses utgöra det störa hotet med internetekonomin består av botnät, och trojaner, som kan både angripa hela system och exponera känsliga data för ytterligare angrepp eller vinning. Det är ett avsteg från virus som under nittiotalet utgjorde ett av de största hoten och som har en längre historia än exempelvis botnät.

Samtidigt tar rapporten upp hur även regeringar och myndigheter i princip också kan använda sig av skadlig kod för att säkra egna intressen och att angrepp i framtiden därför inte nödvändigtvis behöver härröra från kriminella hackergrupper.

Det första datorviruset som kallades ”Brain” skapades 1986, medan den första masken, Morris, gjorde sin entré två år senare. Masken infekterade 6000 datorer och skapade stor oreda i systemen. På nittiotalet kom maskarna Melissa och MyDoom som hade stor spridning via e-post och lärde oss att betrakta bilagor med misstänksamhet.

Idag är läget dock ännu allvarligare, menar rapporten, då angrepp blivit bättre organiserade och även använder sig skadlig kod injekterad i populära sajter för maximal effekt. Exempelvis går det köpa adresser till smittade datorer för omkring 100 dollar, motsvarande drygt 600 kronor. Det ger då enligt uppgift adresser till 10 miljoner datorer som i sin tur går att använda för angrepp via botnät.

Rapporten rekommenderar avslutningsvis att man använder sig av antivirusprogram och brandväggar för skydda sig och för att upptäcka misstänkta angrepp så snabbt som möjligt.

Källa: The Sydney Morning Herald