Steganografi är en samlingsbeteckning på olika tekniker för att dölja ett innehåll så att bara den som vet var hon ska leta kan hitta det. Det handlar inte om kryptering i vanlig mening. Om kryptering är som två personer i ett rum som talar rövarspråket så är steganografi två personer som kommit överens om vissa kodord och väver in dessa i en till synes normal konversation.

Eftersom den flesta krypteringen följer kända grundmönster är datorer till stor hjälp för att försöka knäcka kryptering. Kodord är inte lika gripbara för datorbearbetning. Steganografi kan bearbetas med datorer, men det gäller att kodknäckaren först hittar den.

IP-baserade system tolererar paketförluster och annat brus vilket öppnar för dolda kommunikationskanaler. Tidigare har metoder för att dölja kommunikation genom manipulerad spam diskuterats. De två polska forskarna Wojciech Mazurczyk och Krzysztof Szczypiorski har vidareutvecklat kända metoder som bygger på IP-protokollets redundans och att dölja data i brusiga ljuddata.

Bland anant har de utvecklat en metod att använda oanvända fält i protokollen Real Time Control Protocol (RTCP) och Real Time Transport Protocol (RTP) för dold dataöverföring. De har också utvecklat en teknik för att dölja kommunikation i fördröjda ljud-paket.

Deras forskning pekar på att just protokollbaserad steganografi är det snabbaste sättet att överföra dolda meddelanden. Sedan tidigare har bland annat den tyska polisen beklagat att Skype och liknande VoIP-tjänster är svåra att avlyssna.

Klicka här för att hämta forskarnas rapport som PDF.

Källa: The Register

Läs även: Tyskar vill hindra dold information i mobilsamtal

Verkligheten bakom Lisbeth Salander-hacken