Tredje generationens S60-telefoner innehåller ett säkerhetsskydd som består av flera lager. Det gör att olika applikationer får olika rättigheter samt att användaren alltid måste godkänna en installation.

En hackare har nu tagit fram ett program som slår ut säkerhetssystemet så att elakartade program i princip kan härja fritt i operativsystemet. Användaren måste emellertid godkänna att hackarprogrammet installeras.

Eftersom programmet stoppar alla andra program från att köras dröjer det knappast särskilt länge förrän användaren märker att något är på tok. I och med detta samt det faktum att hackarprogrammet måste godkännas är risken ganska liten för att metoden ska få någon större spridning.

Om metoden trots allt skulle utnyttjas kan en hackare exempelvis installera en trojan som per automatik ringer upp dyra betalnummer.

Källa: The Register