I en nyligen genomförd studie av ENISA framkommer att knappt hälften av företagen bryr sig om säkerheten i rutinmässiga utskriftsjobb. Av de 350 företag som undersökts, var det ett stort antal som tillät direkt åtkomst till skrivare via nätverk och även kastade potentiellt känsliga utskriftsjobb direkt i närliggande papperskorgar eller inte brydde sig om att ta reda på utskrifterna.

Idag är skrivare etablerade som en naturlig del i en verksamhets administrativa miljö. De är ofta kopplade till en rad tjänster via nätverk och används av ett stort antal personer. Tack vare utveckling av ständigt utökad funktionalitet i skrivare och programvaror har det enligt ENISA därför blivit möjligt angripare att kapa skrivare för egna syften. Som exempel nämns att moderna skrivare ofta sparar utskriftsjobb i sina minnen och därmed utgör ytterligare en källa för angrepp via rätt programvaror.

- Företag i Europa måste inse att utskrifter och kopiering inte är lika säkert som när Gutenberg startade tryckeriet 540 år sedan. Kritiska företagstillgångar och konfidentiell data står på spel och även skrivare kan kapas, säger Andrea Pirotti, verkställande direktör på ENISA.

Undersökningen är presenterad som en rapport och rekommenderar att man använder sig av smarta kort, pinkoder, biometrisk identifikation och liknande lösningar för att skydda sina skrivare.

Rapporten finns att läsa i sin helhet här

Källa: The Register