Syftet med UAC är att låta användaren köra Windows som vanlig användare istället för som administratör. Detta för att skadlig kod som infekterar datorn inte ska kunna ärva användarens privilegier som administratör utan bara som vanlig användare. Det minskar den skadliga kodens möjligheter att ställa till problem.

När UAC skapades var tanken att det skulle vara relativt smidigt att höja sina rättigheter när så krävs. Det skulle också bli möjligt för icke-administratörer att göra enkla ändringar i systemet som att ställa om datorns klocka.

Larry Seltzer pekar på att det vanligaste sättet att sprida skadlig kod i dessa dagar är via olika metoder att lura användaren att klicka på filer. Det är en funktion som inte bör kräva en administratörs rättigheter. UAC ställer sig i vägen och frågar användaren om hon verkligen vill öppna filen.

UAC har också visat sig ganska effektivt för att varna användaren när
legitima webbplatser som injicerats med skadlig kod försöker smitta besökarens dator.

Klagomålen om att UAC varnar ofta viftar Seltzer undan med att antingen gör användaren väldigt ofta riskabla saker. Eller så är annan programvara dåligt skriven.

Källa: Eweek

Läs också:
Vistas UAC stoppar alla rootkit

Färre stänger av Vistas säkerhetskontroll UAC.