Server-virtualisering är inte ont i sig, men ofta kommer säkerhetstänkandet lite som en eftertanke. Då är i regel tid och pengar för projektet slut. Dessutom är tekniken med virtualisering ganska nytt och IT-revisorer ofta skeptiska till säkerheten i virtuella miljöer.

En risk med Data Loss Prevention är enligt Network World att det gör IT-chefen medveten om saker inom exempelvis datalagring som kräver åtgärder.

Den tredje trenden, Cloud computing, innebär risker vad gäller bandbredd och beroende av Internetleverantörer. Det kan också vara lite dumt att köra all företagets information genom ett annat företag.

När det gäller Microsofts dåliga säkerhet ser Network World vissa ljusningar, men skriver att det ännu är lång väg att gå.

NAC ser NW som ett sätt att åtgärda brister i dagens brandväggar.

Hantering av patchar och sårbarheter kommer i framtiden att ha mer att göra med hur användarna beter sig än med när tillverkare av mjukvara tätar den.

Källa: Network World