Med 3G, GPS och betydligt lägre pris än föregångaren är det ingen djärv gissning att Apples Iphone 2 kommer att sälja en hel del. Lägg där till avtal med operatörer över hela världen, däribland Telia i Sverige, vilket förmodligen ytterligare bidrar till kraftig försäljning.

I och med Iphone 2 vill Apple nå även företagsmarknaden, och det finns därför stöd för nya säkerhetsfunktioner. Den viktigaste är stöd för krypterade förbindelser. Med Exchange kan du i telefonen få tillgång till din e-post, kalender och kontakter. Överföringen har stöd för push-teknik, och krypteras genom en 128-bitars SSL-anslutning. För anslutning till företagsnätverket stöder programvaran även Ciscos IPsec VPN. WLAN-anslutningen, som går över 802.11 g, har stöd för WPA 2 enterprise.

Men med en ökad marknad, och ökad användning inom företagsmarknaden, finns det också risk för att angripare kommer försöka knäcka mjukvaran, och eventuellt få in skadlig kod.

För att installera programvara på Iphone 2 krävs det att den är signerad av telefonen. Detta minskar möjligheterna att få in skadlig kod, det finns dock risk att hackare försöker kringgå eller knäcka denna spärr.

- Det ryktas om att betaversionen av Iphone 2 hackades redan i mars, vilket gjorde att även osignerad kod kunde användas i enheten. Det är möjligt att detta nu är åtgärdat i den skarpa versionen, men det finns risk att nya brister hittas, säger Niklas Eklöv, säkerhetsexpert på McAfee.

Symantecs Per Hellqvist instämmer i att en öppen plattform ökar riskerna för angrepp.

- Generellt kan man säga att ju mer öppet ett system är för utvecklare, desto större är möjligheterna att ta fram skadlig kod. Ett exempel på det är att det finns betydligt fler mobilvirus till Symbian än Sony Ericssons operativsystem, säger Per Hellqvist.

Det finns också risk för försök att knäcka Iphone 2 just på grund av det faktum att det är nytt.

- Det brukar också vara attraktivt för hackare att försöka knäcka nya operativsystem. Att försök kommer göras också på Iphone 2 är inte orimligt, även om jag själv ännu inte satt mig in ordentligt i mjukvaran, menar Per Hellqvist.

- Om det är så att telefonen når en explosionsartad försäljning, vilket jag tror är mycket möjligt, så finns det en stor risk också för angrepp. Så fort något får en stor genomslagskraft så blir det intressant för hackarna att titta på det, fortsätter Niklas Eklöv.

Någon skadlig kod för Iphone 1 finns inte. Däremot har Apple publicerat flera säkerhetsuppdateringar som täpper till sårbarheter. Det återstår att se hur utvecklingen kommer se ut för den nya versionen.


Med Iphone 2 kan du sätta upp en Cisco IPsec-förbindelse till företagsnätverket.