HP ska bli återförsäljare för Novells program inom identitetshantering och säkerhet. Novell ska licensiera HP:s teknik Identity Center. Båda företagen lovar också att hjälpa existerande kunder över till Novells program. De kunder som inte vill flytta ska få fortsatt support av HP i minst tre år, enligt HP:s mjukvaruchef i Sverige Richard Lind.

I avtalet ingår också att de av HP:s kunder som frivilligt släpper Indentity Center och går över till Novell får en del av pengarna tillbaka från HP i form av en så kallad "licence credit".

De uttalanden som båda företagen gjort tyder på att HP valde att satsa på annat än identitetshantering och att Novell gärna vill satsa mer på det.

- Det avtal vi gjort går ut på att vi på OEM-basis ska rekommendera våra kunder att köpa Novells lösningar, säger Richard Lind.

Han säger att många kunder allt mer ser säkerhet som ett område i sig och att kunderna vill ha både breda lösningar och färre leverantörer.

- Kunderna vill köpa en infrastruktur, de vill helst köpa antivirus, ID-management, certifikat och anti spam från samma leverantör, säger Richard Lind, svensk chef inom mjukvara på HP.

Källa: Vnunet