De produkter och tjänster som av sina tillverkare anmäldes bedömdes på åtta punkter: Nytänkande, praktisk integration av ny teknik, anpassning till uppgiften, kostnadseffektivitet, potential att öka företags affärsnytta, hur lätta de är att hantera, potential att ge företag konkurrensfördelar och säkerhet.

Utmärkelsen delas ut i kategorierna Säkerhet, Infrastruktur hårdvara, Infrastruktur mjukvara, Mobilt & trådlöst, Nätverk, Affärstillämpningar, Lagringsmjukvara, Lagringshårdvara, Dekstop & Notebooks, Produktivitets program, Samarbete (Collaboration) och Tillämpningsutveckling.

Lumension Securitys Sanctuary 4.2 är en representant för säkerhetsstrategin "lock down". Sanctuary ska se till att varken kod eller program som inte i förväg godkänts ska gå att köra. Det ska hindra både virus, trojaner och anställda från att ställa till problem. En svensk motsvarighet är SE46 och dess CIS.

Källa: Eweek