När vd för Infinitive Interactive, Steven Fawkner, tillsammans med sina kollegor utvecklade och lanserade spelet Puzzle Quest: Challenge Of The Warlords, anade man nog inte att en kvarbliven bugg skulle orsaka allvarlig frustration bland spelarna.

Produkten, som utvecklats för Playstation Portable, en bärbar spelkonsol från Sony, har visat sig innehålla en felaktighet i koden som gör att en viss sekvens i spelet inte fungerar som det är tänkt. Ett vanligt fenomen i de avancerade spel som utvecklas idag.

Vad som kanske är mindre vanligt, är att det i sin tur resulterat i sex stycken dödshot och ett hot om brevbomb, riktade mot Fawkner.

En granskning av innehållet i hoten har gjort att åtminstone två av dem betraktas som allvarliga. Samtidigt har avsändarna gjort misstaget att inte maskera sina e-postadresser vilket öppnar för en meningsfull polisanmälan. Något Fawkner ändå inte valt att göra med anledning av att de flesta brev kom från USA, medan han och företaget är baserade i Australien.

Att branschen kan vara oförlåtande är han sedan länge också medveten om, då han under sina tjugofem år i branschen faktiskt fått ett tidigare dödshot. Det här markerade dock nytt rekord.

Fawkner befinner sig för närvarande i Las Vegas för att marknadsföra en kommande speltitel. Man får hoppas att det hela förlöper utan incident.

Källa: News