Från Cygate kommer en undersökning som visar att allt fler företag väljer att inte själva sköta sin IT-drift och IT-säkerhet, utan istället väljer att lägga ut den. Av de tillfrågade uppger omkring hälften att de låter den egna IT-avdelningen sköta hela eller större delen av driften. Många som väljer att outsourca delar av IT-säkerheten väljer då att sköta den känsliga IT-driften internt, medan mindre känsliga delar läggs ut.

- För många företag är det en principfråga och ett visst kontrollbehov som ligger bakom besluten att hantera sin egen IT-säkerhet. Vad man däremot ser i utvecklingen är att allt fler blir villiga att lita på sina externa leverantörer och blir mer villiga att outsourca sin IT-säkerhet, säger Michael Mothander, produktchef på Cygate

Hundra företag tillfrågades i undersökningen, varav hälften är onoterade företag med minst 300 anställda, och den andra hälften börsnoterade företag. Av de onoterade uppger 12 procent att man tror på en i framtiden helt outsourcad IT-säkerhet, medan 54 procent tror att det kommer bli vanligare. Bland de börsnoterade företagen är siffrorna 32 respektive 42 procent.

Dylika undersökningar bör generellt tas med en liten nypa salt, då den som beställt undersökningen har ett intresse i att vissa saker framkommer. Klart är i alla fall att man bland exempelvis antivirusföretagen de senaste åren sett en trend i att fokusera på att leverera säkerhet som tjänst, däribland F-Secure, Kaspersky och Trend Micro.