Programmen för riskhantering handlar både om externt motiverad riskhantering, till exempel nya lagar och regler. Och internt motiverad riskhantering som att kontrollera och genomdriva en policy.

Bland de nya programmen finns CA Security Compliance Manager som ska underlätta automatisering av processer för att följa tilldelning och användning av autorisering, det vill säga vem som har rätt att göra vad. Det ska även kunna upptäcka övergivna konton som inte används.

Version 1.5 av CA GRC Manager ska hjälpa till att styra risknivåer och regelefterlevnad i en organisation. Den ska också hjälpa till att analysera samband mellan olika nyckeltal och riskindikatorer.

Version 12 av CA Identity Manager ska göra det enklare att hantera identiteter i olika IT-miljöer.

Version 12 av CA Access Control ska underlätta kontroll av olika identiteters behörighet i Unix-, Linux- och Windows-miljöer utifrån fördefinierade roller. Den ska kunna skicka data till tredjeparts databashanteringssystem. Programmet har nu också stöd för VMware ESX, Solaris 10 Zoner, Microsoft Virtual Server, Linux Xen, IBM AIX LPAR, HÅ-UX vPar och z/VM.

Andra nyheter är CA Software Compliance Manager, CA IT Process Manager, CA Advanced Systems Mangement r11.2 och CA OPS/MVS Event Management and Automation r11.6

Källa: Eweek

Källa: CA