Swartz poäng är att den kontroll över medborgarna som FRA nu säger sig vilja ”få tillbaka” aldrig har funnits. Den officiella bilden är att FRA bara lyssnat på fientlig militär radiotrafik och att denna nu går i kabel. Swartz menar att det öppnar för FRA att lyssna på mycket mer än de ”yttre hot” som det idag har tillstånd att spana mot.

Swartz hävdar att FRA:s största uppdragsgivare är UD som vill veta hur andra länder funderar inför olika omröstningar. Han menar också att Sverige har en överdimensionerad signalspaningsapparat med 700 anställda och världens femte snabbaste dator.

Eftersom det i den svenska grundlagen står att vi har rätt att kommunicera utan att bli avlyssnade menar Swartz att de teleoperatörer som får order att FRA att leverera kopior av sin trafik bör överklaga till svensk domstol. Enligt de två professorer i juridik och ett justitieråd som Swartz talat med finns goda möjligheter att vinna i både svensk och EU-domstol.

Källa: SvD