- Lagen strider mot Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna eftersom den tillåter en alltför omfattande övervakning på alldeles för vaga grunder, skriver SHC:s generalsekreterare Robert Hårdh. Han fortsätter:

- Enligt vår grundlag, regeringsformen 2 kap. 23 §, får riksdagen inte stifta en lag som strider mot Europakonventionen och jag förutsätter därför att riksdagens ledamöter röstar nej till förslaget.

Svenska helsingforskommittén menar att Sverige bryter mot bland annat Europakonventionen, som är svensk lag sedan 1995. Enligt SHC är det ett brott, även under nuvarande förhållanden eftersom den signalspaning som Försvarets radioanstalt (FRA) bedriver saknar stöd i lag.

- Det är därför positivt att det nu finns en vilja att lagreglera verksamheten. Tyvärr innebär detta enligt liggande förslag att FRA:s hemliga övervakning istället får orimliga proportioner och blir alldeles för opreciserad.

- Det är förvånande att Sverige, som alltid vill hävda sig i fråga om mänskliga rättigheter väljer att inte bara lägga sig på gränsen för vad som är tillåtet utan till och med överskrider den. Det är inte att föregå med gott exempel. avslutar Robert Hårdh.

Källa: Svenska helsingforskommittén