En ny prototyp som nu testas och demonstreras av Intel visar att man genom smart styrning av enskilda komponenter i bärbara datorer kan halvera den totala strömförbrukningen.

Att förlänga batteritiden för laptops via skärmsläckare, strömsparläge och viloläge är i sig inte något nytt. Vad Intel gjort är att titta på övriga delar och undersökt om dessa kan fås förbruka mindre ström även när datorn används.

Greg Allison, affärsutvecklingsansvarig på Intel ger ett exempel: Idag, när en person läser ett statiskt e-postmeddelande, ritas skärmen om 60 gånger varje sekund, och externa enheter såsom tangentbord, mus och usb-enheter belastar batteriet när de avvaktar instruktioner.

- Vi bränner energi även när vi inte behöver, säger Allison och förklarar att Intels system i ett sådant läge tar en skärmdump av det som visas och lagrar det i en minnesbuffert. Istället för att rita om skärmen, visas sedan istället en statisk bild som inte förändras förrän användaren rör musen eller tangentbordet.

Andra finesser utnyttjar strömsparfunktioner i den nya Atomprocessorn, som klarar av att försätta processorn i sex olika strömsparande lägen beroende på vilket typ av uppgift den för tillfället är engagerad i.

Usb-enheter som är inkopplade men inte aktiva blir också försatta i strömsparande läge i avvaktan på användning. Svarstiden när sedan en enhet anropas är i storleksordningen 50 millisekunder, en så kort tid att användaren inte besväras av fördröjningen.

Samtidigt är inte Intel ensamma om att pressa gränserna. Till exempel förbrukar den laptop projektet OLPC tagit fram för tredje världen omkring en tiondel av strömmen jämfört med konventionella laptops. Då är den förvisso inte lika prestandastark, men visar ändå vad som går att uppnå i olika sammanhang.

Källa: Technology Review