Försvarsutskottets behandlade förslag om ge FRA utökade möjligheter till avlyssning har under kvällen röstats igenom. Efter omröstningen stod det klart att 143 riksdagsmän röstat för, och 138 mot.

Samtliga närvarande från oppositionspartierna ställde sig som väntat mot förslaget. Av de borgerliga röstade folkpartiets Camilla Lindberg mot, och hennes partikollega Birgitta Ohlsson lade ned sin röst. Centerpartiets Fredrick Federly och Annie Johansson röstade för förslaget. Flera andra borgerliga kritiker valde att kvitta ut sig,

Birgitta Ohlsson säger i ett uttalande att hon ser det återremitterade förslaget som klart bättre ur ett integritetsperspektiv.

- Jag är emellertid djupt skeptisk till omfattande informationsövervakning utan att det föreligger brottsmisstanke. Med utgångspunkt i mina liberala värderingar, mitt eget samvete och med respekt för mina väljare kommer jag inte aktivt att kunna stödja regeringens förslag. Därför lade jag ned min röst, säger Birgitta Ohlsson.

TechWorld Säkerhet har inte lyckats nå Camilla Lindberg för en kommentar.

Mer om den nya lagen följer under torsdagen på TechWorld Säkerhet och IDG.se.