Det amerikanska patentverket har godkänt en patentansökan från Infosys som beskriver en handhållen enhet som kan fånga upp bilder och visa hologram. Enheten ska kunna användas för att visa filmer, spel och andra typer av 3d-material.

Tanken är att en kraftfull processor i enheten ska hämta en serie med 2d-bilder från exempelvis en digitalkamera, för att sedan omvandla dessa till ett hologram. För att klara uppgiften används en algoritm med namnet Fourier.

Enheten ska både kunna skicka och ta emot hologram, och spelar upp dessa med hjälp av en laserprojektor försedd med speciella hologramlinser.

Den portabla maskinen lanseras under 2010, och det är då tänkt att den ska användas av exempelvis lärare eller doktorer som arbetar på distans och som har ett behov av att skicka eller spela upp komplexa 3d-bilder. Eftersom bildmaterialet inte omvandlas till ett hologram förrän efter att det har skickats, ska det kunna sändas i existerande kommunikationskanaler utan att belastningen blir för hög.

Källa: Cnet News