I de flesta fall är hackers associerade med negativa aktiviteter som intrång, sabotage och spridande av skadlig kod. Samtidigt finns det även en grupp professionella hackers som jobbar för amerikanska myndigheten National Security Agency (NSA). I form av ett arbetslag som går under benämningen Red Team är det deras jobb att göra intrång i olika amerikanska myndigheters system.

I en intervju för Popular Mechanics berättar en NSA-anställd hacker hur Red Team systematiskt söker efter sårbarheter och säkerhetshål i olika system. Inriktade på att uppmärksamma brister är intrången begränsade till att bara påvisa sårbarheter. Gruppen installerar inte någon skadlig kod i form av virus eller trojaner. På sin höjd lägger man in någon harmlös fil som visar att intrång skett. Den första regeln gruppen måste följa är också att inte orsaka någon skada.

Den intervjuade, som begärt att vara anonym, vill inte säga hur många system man lyckas ta sig in i, men medger att man brukar lyckas ta sig in i nästan samtliga man testar. Ofta handlar det om att utnyttja någon sårbarhet som funnits ett tag men som de ansvariga ännu inte åtgärdat.

På frågan om var man hittat gruppens medlemmar är svaret att de flesta är rekryterade från den amerikanska militären och den civila statliga sektorn. En mindre andel utgörs av privata företag som understödjer verksamheten via utveckling av program och kod.

Vad krävs då för att man ska vara intressant att anställa? Svaret är, inte helt oväntat, att man besitter tekniska kunskaper. Samtidigt ska man också vara uthållig, ha fantasi och vara konkurrensinriktad. En sådan person utgör en idealisk profil enligt den NSA-anställde.

Sannolikt ska man även vara amerikansk medborgare är det nog också värt att tillägga. Uppfyller man dock allt ovanstående kan det kanske vara värt att ansöka om jobbet som statligt anställd hacker.

Källa: Popular Mechanics