Projektet med att flytta till Linux går som på räls. I de tre testregionerna har hela 239 skolor redan migrerats och 845 stycken väntar på sin tur.

Målet är att migrera hälften av regionernas skolor inom tätorten och tjugo procent totalt sett.

Projektet har varit så lyckosamt att Ryssland nu öppnar för fler regioner som vill gå över till Linux. Planen var annars att en större migrering inte skulle ske förren 2009.

Rysslands premiärminister gick förra året ut med beskedet att ett lyckat projekt innebär att fler av landets skolor, och i förlängningen, statliga institutioner kommer gå över till Linux och öppen källkod.

Läs mer på Roberto Galoppinis blogg